راهنمای استفاده از امکانات آموزش مجازی

 

دانشکده مجازی تمهیداتی را برای استفاده بهینه از امکانات در اختیار دانشگاه برای برگزاری کلاس ها به صورت الکترونیکی فراهم آورده است. قبل از هر چیز ویدیوهای زیر را ملاحظه فرمایید که نکات کاربردی برای ارائه درس مجازی در  سامانه LMS نوید و تدریس مجازی همزمان را بیان می کند.

 

راهنمای ارائه درس در نوید ویژه استادان

12 ایده برای تدریس مجازی همزمان

 

 

امکانات آموزش مجازی در دو دسته غیرهمزمان و همزمان تقسیم می شود که با توجه به شرایط کشور و امکانات در دسترس کاربران به خصوص دانشجویان رویکرد غیرهمزمان ارجح و کاربردی تر است.

توجه کنید که استفاده از امکانات قابل پایش توسط دانشگاه باعث می شود که فعالیت های شما قابل رصد و گزارش گیری شده و به عنوان فعالیت دانشگاهی شما محسوب شود.

 

راهنمای سامانه سیستم مدیریت یادگیری (LMS)  نوید

 

راهنمای برگزاری کلاس آنلاین همزمان

 

راهنمای ساخت ویدئو و محتوای الکترونیکی توسط استادان

 

- پشتیبانی از اعضای هیات علمی و دانشجویان برای استفاده از امکانات