English |   | 
تقویم شمسی   0:00 سه شنبه 27 آذر ماه، 1397   
Skip Navigation Links
متن كامل خبر 1396/7/24-
ثبت نام آزمون جامع دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی (MPH)

ثبت نام آزمون جامع دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی (MPH) ویژه توانمندسازی پزشکان خانواده از طریق سامانه سنجش آموزش پزشکی به آدرس http://sanjeshp.ir قسمت سیستم دانشگاهها لینک مربوط آزمون MPH، از روز یکشنبه مورخ 23/7/96 لغایت شنبه مورخ 29/7/96 انجام می­شود.

جهت ثبت نام دریافت موارد به شرح زیر ضروری است:

الف: مشخصات عمومی شامل:

1-      اعلام اطلاعات فردی عمومی شامل: نام- نام خانوادگی- شماره دانشجویی- شماره شناسنامه- کد ملی- تاریخ تولد- شماره نظام پزشکی- شماره تلفن همراه- آدرس پست الکترونیکی

2-      اعلام نام دانشگاه محل تحصیل- تاریخ شروع دوره آموزشی- تاریخ پایان دوره آموزشی (بدون احتساب زمان و مدت انجام پایان نامه(- معدل کل نمرات (بدون احتساب نمره پایان نامه) بر اساس فرم شماره 1

3-      اعلام نام دانشگاه محل خدمت به عنوان پزشک خانواده- نام استان- نام شهر- نام بخش- نام روستا

4-      اعلام مدت زمان خدمت به عنوان پزشک خانواده (به ماه) بر اساس ارائه قراردادهای مربوطه

·         ضمنا داوطلبان در صورتی مجاز به آزمون هستند که مستندات ذیل توسط دانشگاه تایید شده باشد:

1-      مدارک اطلاعات فردی عمومی شامل: عکس پرسنل- صفحه اول شناسنامه- کارت دانشجویی- کارت ملی- کارت نظام پزشکی موضوع بند الف 1

2-      فرم شماره 1 (پیوست) با عنوان: گواهی اتمام دروس "دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی (MPH) ویژه توانمند سازی پزشکان خانواده" به امضاء معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل موضوع بند الف 2

3-      گواهی مربوط به محل و مدت زمان انجام خدمت (به ماه) به عنوان پزشک خانواده به امضاء معاونت بهداشتی دانشگاه محل خدمت موضوع بند الف 3

4-      قراردادهای مربوط به خدمت به عنوان پزشک خانواده موضوع بند الف 4

لازم به ذکر است اصل کلیه مدارک فوق الذکر در صورت نیاز و یا درخواست مراجع بررسی کننده از نظر وجود هرگونه مغایرت و در هر زمان باید توسط داوطلب شرکت در آزمون قابل ارائه باشد.

شایان ذکر است جهت دریافت user name و password برای ثبت نام داوطلبان در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی با شماره تماس 64892411 خانم حسنی تماس حاصل فرمایید.

  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):
ن-
   

سامانه های آموزشی 
     

            
 
 

 

 

 

© تمامی حقوق این سایت برای دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ است.