English |   | 
تقویم شمسی   11:28 جمعه 31 شهریور ماه، 1396   
Skip Navigation Links

·    آیین نامه دوره های آموزش از راه دور در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

این آیین نامه برای ورودی های سال 1391 و بعد از آن در کلیه رشته های مجازی دانشگاه قابل اجراست.

 

·    دستورالعمل آموزش از راه دور مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته آموزش پزشکی

این دستورالعمل برای ورودی های تا سال 1390 قابل اجراست.

 

·         آیین نامه انضباطی

 

·    آیین نامه آموزشی برنامه دستیاری تخصصی پزشکی خانواده

 

·    دستور العمل پایان نامه مصوبه تاریخ 17/9/88

 

·    دستورالعمل جامع پایان نامه دوره دکتری تخصصی PhD مصوب هفتمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه

 

·     دستورالعمل جامع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

·       آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

 

·      آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه کشوری

 

·         آیین نامه دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی (MPH) ویژه توانمندسازی پزشکان خانواده (دوره مدیریت عالی پزشک خانواده)

این آیین نامه برای سالهای 93-92 معتبر می باشد

 

 

ن-
   

سامانه های آموزشی 
      

   

 

 

 

 

 

© تمامی حقوق این سایت برای دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ است.