English |   | 
تقویم شمسی   18:37 چهارشنبه 2 بهمن ماه، 1398   
Skip Navigation Links
 

كارشناسي ارشد نظارت بر امور دارویی مجازي:

 

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته نظارت بر امور دارویی مجموعه­ای هماهنگ از فعالیت­های آموزشی و پژوهشی می­باشد که در طی آن دانشجویان با سیستم­های نظارتی و قانونی دارو، ضوابط و مقررات صحیح تولید، کنترل، توزیع و ثبت انواع داروها، نظارت بر امور دارویی و فرآورده­های آرایشی و بهداشتی، روش­های جمع­آوری و اصلاح فرآورده­های دارویی، پرونده­های دارویی و همچنین چگونگی پژوهش در مباحث فوق آشنا می­شوند و با توجه به گسترش انواع این فرآورده­ها در دنیا این رشته از اهمیت به سزایی برخوردار می­باشد. از این رو بسیاری از دانشگاه­ها و موسسات آموزشی در سطح دنیا اقدام به برگزاری دوره­های آموزشی و پژوهشی در زمینه ضوابط ثبت و نظارت بر امور دارویی و فرآورده­های آرایشی و بهداشتی به­ویژه برای شاغلین در صنایع داروسازی و فرآورده­های آرایشی و بهداشتی با ارایه مدرک دانشگاهی می­نمایند.

در این راستا دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان  معتبرترین دانشکده داروسازی کشور بطور مشترک با دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای اولین بار اقدام به راه اندازی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته نظارت بر امور دارویی به صورت  مجازی نموده است.

در ارائه اين رشته به شيوه مجازی سعي شده تا ضمن حفظ كيفيت، امكان ادامه تحصيل براي افرادي كه امكان تحصيل حضوري ندارند، به خصوص اعضاي هيات علمي و كاركنان محترم دانشگاه ها فراهم آيد. بدیهی است تحصیل به شیوه مجازی با توجه به ماهیت خاص رشته، منجر به درک عمیق تر و کسب تجربه منحصر به فرد در یادگیرندگان این رشته خواهد شد. هم چنین امکان پوشش سبک های یادگیری متنوع و بهره گیری از سایر مزایای یادگیری الکترونیکی فراهم می شود.نحوه ارائه برنامه:

اين برنامه به شيوه نيمه حضوري و با استفاده از روش هاي مختلف تدريس با تاكيد بر مشاركت فعال دانشجويان ارائه مي شود. كلاس هاي حضوري در هر ترم، در دو بلوك اول و آخر ترم هركدام به مدت حداكثر 4 روز منطبق با برنامه درسی رشته مشخص مي شود، ارائه خواهند شد. آزمون دروس نيز به شيوه حضوري برگزار مي شود.

واحدهاي درسي ارائه شده توسط گروه، در هر ترم به طور متوسط بين 12 تا 14 واحد مي باشد. دانشجويان مجازی موظفند در هر ترم تحصيلي حداقل 6 واحد درسي را با نظر و موافقت گروه آموزشي (با اولويت دروس پيش نياز) از بين دروس ارائه شده اخذ نمايند.
سقف مدت مجاز تحصيل در اين رشته 5 سال پيش بيني شده است.


ضوابط و نحوه پذيرش دانشجو:

الف- شرايط عمومي:

داوطلبيني مجاز به شركت در آزمون مي باشند كه ضمن برخورداري از توانايي جسمي و سلامت روان به تناسب رشته انتخابي، واجد شرايط عمومي تحصيل در جمهوري اسلامي ايران باشند.
تبصره 1: موارد معلوليت كه با كار با كامپيوتر منافات داشته باشند مجاز به شركت در آزمون نيستند.

ب- شرايط اختصاصي:

1- وضعيت تحصيلي:

1-1) داشتن دانشنامه
در یکی از رشته های دكتراي عمومی پزشكي،  دکترای عمومی دندانپزشکی، دکترای عمومی داروسازی، دکترای حرفه­ای دامپزشکی یا کارشناسی ارشد داروسازی، شیمی تجزیه، شیمی کاربردی، علوم و صنایع غذایی، و یا کارشناسی داروسازی، شیمی محض، شیمی کاربردی، و زیست شناسی سلولی مولکولی ( گرایش میکروب شناسی) الزامی است.
تبصره 1: دارندگان گواهي اتمام دوره و مدارك معادل مجاز به شركت در اين آزمون نمي باشند.
تبصره 2: در صورتي كه در هر مرحله از روند برگزاري آزمون اعم از بررسي مدارك، اعلام نتايج و تحصيل، عدم صحت مدارك ارائه شده توسط داوطلب مشخص شود، از ادامه تحصيل وي جلوگيري خواهد شد.
2-1) دانشجويان ترم آخر تنها در صورتي كه حداكثر تا 30/6/1392، فارغ التحصيل شوند مجاز به شركت در آزمون خواهند بود.

2- وضعيت وظيفه عمومي:

1-2) تحصيل همزمان در رشته هاي
مجازی دانشگاه با دوره خدمت وظيفه عمومي منافاتي ندارد.
تبصره 1: مسؤوليت حضور در بخش هاي حضوري پيش بيني شده در برنامه و آزمون هاي پايان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در اين رابطه مسؤوليتي ندارد.
2-2) قبولي و تحصيل در رشته هاي فوق الذكر باعث معافيت از وظيفه عمومي پذيرفته شدگان مرد نخواهد شد.

3- قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان:

1-3) تحصيل همزمان در رشته هاي مجازی دانشگاه با گذراندن دوره خدمت پزشكان و پيراپزشكان منافاتي ندارد.
تبصره 1: مسؤوليت حضور در بخش هاي حضوري پيش بيني شده در برنامه و آزمون هاي پايان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در اين رابطه مسؤوليتي ندارد.
2-3) قبولي و تحصيل در رشته هاي فوق الذكر باعث معافيت از گذراندن دوره خدمت پزشكان و پيراپزشكان نخواهد شد.

4- همزماني تحصيل در رشته هاي مجازی با ساير رشته ها:

1-4) ممنوعيتي براي تحصيل همزمان در رشته هاي مجازی دانشگاه با ساير رشته هاي حضوري و غيرحضوري وجود ندارد.
تذكر: داوطلبان نمي توانند در يك رشته تحصيلي به صورت همزمان در هر دو نوع سيستم آموزشي (حضوري و غير حضوري) مشغول به تحصيل شوند.
تبصره 1: مسؤوليت حضور در بخش هاي حضوري پيش بيني شده در برنامه و آزمون هاي پايان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در اين رابطه مسؤوليتي ندارد.
تبصره 2: هر گونه انتقال و يا جابجايي محل تحصيل در رشته ها از سيستم آموزش حضوري به غيرحضوري و برعكس ممنوع است.

5- همزماني تحصيل در رشته هاي مجازی با اشتغال:

1-5) ممنوعيتي براي تحصيل همزمان در رشته هاي مجازی دانشگاه با اشتغال دانشجويان وجود ندارد.
تبصره 1: مسؤوليت حضور در بخش هاي حضوري پيش بيني شده در برنامه و آزمون هاي پايان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در اين رابطه مسؤوليتي ندارد.

6- تعهدات:

پذيرفته شدگان تعهد خدمتي به دانشگاه علوم پزشكي تهران نخواهند داشت.

7- نحوه پذيرش:

1-7) آزمون ورودي حضوري و به صورت غيرمتمركز توسط آموزش دانشگاه برگزار مي شود.
2-7) آزمون به صورت دو مرحله اي برگزار مي شود:
الف) آزمون مرحله اول كتبي و بصورت تستي چهار گزينه اي برگزار مي شود. در اين مرحله 2 برابر ظرفيت رشته پذيرش مي شوند.
ب) آزمون مرحله دوم شامل مصاحبه شفاهي است. عدم حضور داوطلبان در مرحله دوم آزمون انصراف محسوب شده و انجام مصاحبه مجدد امكان پذير نخواهد بود.
كسب حداقل نمره تعيين شده در هر يك از دو مرحله آزمون الزامي است. نمره نهايي آزمون شامل 55% امتياز مرحله اول و 45% امتياز مرحله دوم خواهد بود.
3-7) داوطلبان لازم است توانايي و مهارت كار با كامپيوتر در حد مهارت هاي اول (مفاهيم پايه فن آوري اطلاعات)، دوم (آشنايي با سيستم عامل) و هفتم (اطلاعات و ارتباطات)
ICDL را داشته باشند.
تبصره 1: داوطلباني كه در مرحله آزمون كتبي پذيرفته مي شوند، بايد در آزمون توانايي و مهارت كار با كامپيوتر در حد سه مهارت فوق همزمان با مرحله دوم شركت نمايند. ملاك قبولي در اين آزمون كسب حدنصاب لازم است.
تبصره 2: نمره آزمون كامپيوتر در تعيين نمره نهايي داوطلبان منظور نمي شود و براي ورود به دوره كسب حداقل نمره اين آزمون شرط ورود است.

 

4-7) منابع آزمون به شرح زير است:

 

درس

مرجع

داروشناسی

کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی – کاتزونگ

فصل­های مربوط به:

اصول پایه – گیرنده­های داروها و فارماکودینامیک

فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک – ارزیابی پایه و بالینی داروهای جدید –

ایمونوفارماکولوژی -  مقدمه سم شناسی –  جنبه­های خاص فارماکولوژی حوالی زایمان و کودکان – داروهای گیاهی و مکمل­های غذایی – داروهای بدون نیاز به نسخه – واکسن­ها، ایمونوگلوبین­ها و سایر فراورده­ها

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها

کتاب کنترل کیفیت داروها تالیف دکتر غلامعلی کاظمی فرد فصل­های 1 تا 4

کنترل میکروبی داروها

کتاب تضمین کیفیت در برابر میکروب­ها، فرآورده­های آرایشی، بهداشتی و داروهای غیر استریل تالیف برد، بلوم فیلد ترجمه دکتر فضلی بزاز فصل­های 1 تا 4 و 11 تا 15

 فارماسیوتیکس

فصل 15 – مقدمه­ای بر بیوفارماسی

فصل 17 – فراهمی زیستی – عوامل فیزیکوشیمیایی و شکل دارویی

فصل 18 – ارزیابی خصوصیات فارماسیوتیکس

از جلد اول کتاب فارماسیوتیکس: دانش طراحی اشکال داروییانتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد.تالیف مایکل اولتون.

 

5-7) ظرفيت پذيرش در اين رشته 15 نفر است. تا 50% درصد از ظرفيت رشته به كاركنان سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، دانشکده های داروسازی، صنایع تولید کننده مواد اولیه و فراورده های دارویی (انسانی و دامی)، آرایشی و بهداشتی، تمامي آزمایشگاهها، پژوهشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی دارویی اختصاص دارد.

 

 

 

 

ن-
   

سامانه های آموزشی 
     

            

 
 

 

 

 
© تمامی حقوق این سایت برای دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ است.