English |   | 
تقویم شمسی   18:22 چهارشنبه 2 بهمن ماه، 1398   
Skip Navigation Links

 

پودمان 1 دوره MBA مراقبت­های دارویی

 

پودمان 1 دوره MBA مراقبت­های دارویی در روز چهارشنبه، 4 اردیبهشت 92 آغاز و در روز پنج­شنبه ،  24مرداد 92 پایان می­یابد. امتحان پایان ترم این پودمان در تاریخ 14/6/92 برگزار می­شود. اولین بلوک حضوری دوره همزمان با آغاز پودمان 1 در تاریخ 4/2/92 در محل دانشکده مجازی برگزار خواهد شد.

 

برنامه زمان­بندی جلسات حضوری پودمان 1 به شرح زیر می­باشد:

 

تاریخ و ساعت

عنوان جلسه

عنوان درس اصلی

1392/2/4

8-15

ثبت نام،جلسه معرفی دوره و آشنایی با سامانه نماد مجازی

ضرورت استقرار نظام مراقبت های دارویی و تعاریف

مبانی مراقبت های دارویی

مقدمه تئوری های مدیریت

تئوری های مدیریت سازمان

1392/2/19

8:30-16

مبانی ارتباط موثر (با رویکرد ارتباط با پرسنل و کادر درمان)

مبانی مراقبت های دارویی

کمیته های بیمارستانی مرتبط با بخش مراقبت های دارویی

مبانی مراقبت های دارویی

چالش های اخلاقی در مدیریت بخش مراقبت های دارویی

مبانی مراقبت های دارویی

خدمات نوین داروسازی چالشهای اجرایی

مبانی ارتقا تجویز و مصرف دارو در بیمارستان

تئوری های مدیریت

تئوری های مدیریت

1392/3/9

8:30-16

پاسخگویی به سوالات اطلاعات دارویی با رویکرد سیستماتیک (عملی)

مبانی ارتقا تجویز و مصرف دارو در بیمارستان

تمرین استفاده منابع اطلاعات دارویی

مبانی ارتقا تجویز و مصرف دارو در بیمارستان

1392/3/23

8:30-16

مدیریت نیروی انسانی

مدیریت نیروی انسانی

1392/4/13

8:30-16

تئوری های مدیریت

تئوری های مدیریت

1392/4/27

8:30-16

مدیریت نیروی انسانی

مدیریت نیروی انسانی

 

 

پودمان 2 دوره MBA مراقبت­های دارویی

 

پودمان دوم دوره کوتاه مدت مجازی MBA مراقبت های دارویی از روز شنبه 16 شهریور 92 شروع و در روز پنج شنبه 19 دی 92 پایان می­یابد. امتحان میان ترم و پایان ترم این پودمان در تاریخ های 28/9/92 و  26/10/92 برگزار می­شود.

 

این پودمان دارای 6 جلسه حضوری به شرح جدول زیر می باشد:

 

رديف

تاريخ

صبح (12-8)

بعدازظهر (17-13)

1

28/6/92

حسابداري براي مديران و مديريت مالي

اقتصاد براي مديران

2

18/7/92

مديريت رفتار سازماني

مديريت رفتار سازماني

3

9/8/92

حسابداري براي مديران و مديريت مالي

اقتصاد براي مديران

4

16/8/92

مديريت استراتژيك

مديريت استراتژيك

5

28/9/92

حسابداري براي مديران و مديريت مالي

اقتصاد براي مديران

6

5/10/92

مديريت رفتار سازماني

مديريت استراتژيك

 

 

پودمان 3 دوره MBA مراقبت­های دارویی

 

پودمان سوم دوره کوتاه مدت MBA مراقبت دارویی از تاریخ 26/11/92 شروع می­شود و تا تاریخ 26/04/ 93 ادامه می­یابد. امتحان میان ترم در تاریخ  08/03 /93 و امتحان پایان ترم در تاریخ  26/04/93 برگزار خواهد شد و اخذ نمره قبولی در امتحان های فوق به منظور اتمام پودمان لازم می باشد.

جلسات حضوری مطابق جدول زیر برگزار خواهد شد. حضور در کلیه جلسات حضوری و انجام تکالیف الزامی است.

رديف

تاريخ

صبح (12-8)

بعدازظهر (17-13)

1

08/اسفند/92

مديريت استراتژيك

دكتر مرادي باستاني

مديريت و كنترل موجودي

دكتر غنيمي

2

22/اسفند/92

مديريت استراتژيك

 دكتر مرادي باستاني

مديريت و كنترل موجودي

دكتر غنيمي

3

28/فروردین/93

مديريت استراتژيك

دكتر مرادي باستاني

مديريت استراتژيك منابع انساني

دکتر مرادی باستانی

4

18/اردیبهشت /93

مديريت زنجيره تامين

دكتر هوشمند

مديريت و كنترل موجودي

دكتر غنيمي

5

22/خرداد /93

مديريت زنجيره تامين

دكتر هوشمند

مديريت استراتژيك منابع انساني

دکتر مرادی باستانی

6

12/تیر /93

مديريت زنجيره تامين

دكتر هوشمند

مديريت استراتژيك منابع انساني

دکتر مرادی باستانی

 

 

 

 

 

 

ن-
   

سامانه های آموزشی 
     

            

 
 

 

 

 
© تمامی حقوق این سایت برای دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ است.