English |   | 
تقویم شمسی   0:34 پنجشنبه 31 خرداد ماه، 1397   
Skip Navigation Links

 گروه مجازی سازی رشته­های حضوری

یکی از گروه­های دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه مجازی سازی رشته­های حضوری است. این گروه به دلیل ماهیت خود عضو هیئت علمی ثابت نداشته و اعضای هیات علمی آن را افرادی که با این دانشکده همکاری داشته­اند با عنوان عضو هیات علمی وابسته دوم به مدت دو سال تشکیل می­دهند. بر اساس آیین نامه مصوب دانشکده مجازی شرایط عضویت در گروه به شرح زیر می­باشند:

·         اعضاء رشته­های مجازی مشترک با سایر دانشکده بر اساس سهم مشارکت در راه اندازی و تدریس رشته

·         محققین بر اساس میزان مشارکت در برون دادهای پژوهشی دانشکده

·         افراد حقوقی متناسب با نوع فعالیت با دانشکده

ن-
   

سامانه های آموزشی 
      

 

 

 

 

 

 

© تمامی حقوق این سایت برای دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ است.