English |   | 
تقویم شمسی   1:35 چهارشنبه 4 بهمن ماه، 1396   
Skip Navigation Links

گروه یادگیری الکترونیکی در علوم پزشكي

 

مدیر گروه:

دکتر میترا قریب

Dr.Mitra Gharib

 

استادیار

دکترای تخصصی برنامه ریزی آموزش الکترونیکی

C.V

تلفن: 02142036001(داخلی 305)

فکس: 02188969594

Email: gharibmi@tums.ac.ir

 

***************************************

سایر اعضای گروه:

دکتر ریتا مجتهد زاده

Dr.Rita Mojtahedzadeh

استادیار

دکترای تخصصی برنامه ریزی آموزش الکترونیکی

C.V

تلفن: 02142036001(داخلی 203)

فکس: 02188969594

Email: r_mojtahedzadeh@tums.ac.ir

***************************************

دکتر آیین محمدی

Dr.Aeein Mohammadi

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی آموزش پزشکی

C.V

تلفن: 02142036001(داخلی 201)

فکس: 02188969594

Email: aeen_mohammadi@tums.ac.ir

***************************************

دکتر میترا ذوالفقاری

Dr.Mitra Zolfaghari

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی برنامه ریزی آموزش الکترونیکی

C.V

تلفن:02142036001(داخلی 308)

فکس:02188969594

Email: zolfaghm@tums.ac.ir

***************************************

 اعضای هیئت علمی مدعو

دکتر فاطمه حاج عسگری

و

دکتر زهره میرمقتدایی

و

 

دکتر مهرشاد مختاران

 

و

 

دکتر علیرضا آتشی

 

***************************************

منشی گروه

 

سمیه زائری

 

گروه یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی طبقه سوم داخلی 301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن-
   

سامانه های آموزشی 
      

 

 

 

 

 

اطلاعیه های آموزش

 

 

© تمامی حقوق این سایت برای دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ است.