English |   | 
تقویم شمسی   16:59 چهارشنبه 2 بهمن ماه، 1398   
Skip Navigation Links

گروه یادگیری الکترونیکی در علوم پزشكي

 

مدیر گروه:

دکتر میترا قریب

Dr.Mitra Gharib

 

استادیار

دکترای تخصصی برنامه ریزی آموزش الکترونیکی

C.V

تلفن: 02142036001(داخلی 305)

فکس: 02188969594

Email: gharibmi@tums.ac.ir

 

***************************************

دکتر ریتا مجتهد زاده

Dr.Rita Mojtahedzadeh

استادیار

دکترای تخصصی برنامه ریزی آموزش الکترونیکی

C.V

تلفن: 02142036001(داخلی 304)

فکس: 02188969594

Email:r_mojtahedzadeh@tums.ac.ir

 

***************************************

دکتر آیین محمدی

Dr.Aeein Mohammadi

استادیار

دکترای تخصصی آموزش پزشکی

C.V

تلفن: 02142036001(داخلی 310)

فکس: 02188969594

Email: aeen_mohammadi@tums.ac.ir

 

***************************************

دکتر میترا ذوالفقاری

Dr.Mitra Zolfaghari

دانشیار

دکترای تخصصی برنامه ریزی آموزش الکترونیکی

C.V

تلفن:02142036001(داخلی 202)

فکس:02188969594

Email: zolfaghm@tums.ac.ir

 

***************************************

 اعضای هیئت علمی مدعو

دکتر علیرضا آتشی

******

دکتر فاطمه حاج عسگری

******

دکتر مهرشاد مختاران

 

******

 

دکتر زهره میرمقتدایی

 

***************************************

منشی گروه

 

سمیه زائری

 

گروه یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی طبقه سوم داخلی 301

شماره تماس مستقیم: 88966486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن-
   

سامانه های آموزشی 
     

            

 
 

 

 

 
© تمامی حقوق این سایت برای دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ است.