English |   | 
تقویم شمسی   12:34 جمعه 26 آبان ماه، 1396   
Skip Navigation Links

گروه یادگیری الکترونیکی در علوم پزشكي

 

مدیر گروه:

دکتر میترا ذوالفقاری

Dr.Mitra Zolfaghari

 

استادیار

دکترای تخصصی برنامه ریزی آموزش الکترونیکی

C.V

تلفن: 02142036001(داخلی 308)

فکس: 02188969594

Email: zolfaghm@tums.ac.ir

 

***************************************

سایر اعضای گروه:

دکتر ریتا مجتهد زاده

Dr.Rita Mojtahedzadeh

استادیار

دکترای تخصصی برنامه ریزی آموزش الکترونیکی

C.V

تلفن: 02142036001(داخلی 203)

فکس: 02188969594

Email: r_mojtahedzadeh@tums.ac.ir

***************************************

دکتر آیین محمدی

Dr.Aeein Mohammadi

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی آموزش پزشکی

C.V

تلفن: 02142036001(داخلی 201)

فکس: 02188969594

Email: aeein_mohammadi@tums.ac.ir

***************************************

دکتر میترا قریب

Dr.Mitra Gharib

عضو هیئت علمی

دکترای تخصصی برنامه ریزی آموزش الکترونیکی

C.V

تلفن:02142036001(داخلی 305)

فکس:02188969594

Email: gharibmi@tums.ac.ir

***************************************

دکتر سید سینا مرعشی شوشتری

Dr.Sina Marashi

عضو هیئت علمی

 

دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

C.V

تلفن:02142036001(داخلی 305)

فکس:02188969594

Email: ssmarashi@tums.ac.ir

***************************************

 همکاران گروه

 

 

دکتر فاطمه حاج عسگری

و

دکتر افسانه دهناد

و

دکتر مهرشاد مختاران

 

 

**************************************

منشی گروه

 

سمیه زائری

 

گروه یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی طبقه سوم داخلی 301

 

 

ن-
   

سامانه های آموزشی 
      

   

 

 

 

 

 

© تمامی حقوق این سایت برای دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ است.