English |   | 
تقویم شمسی   8:04 شنبه 28 مهر ماه، 1397   
Skip Navigation Links

دفتر توسعه آموزش دانشکده مجازی

مدیر دفتر توسعه آموزش (خانم دکتر زهره میرمقتدایی)

كارشناس دفتر توسعه آموزش (خانم سانا احمدیان)

 

تاريخچه:

دفتر توسعه آموزش دانشکده مجازی در سال 1390 و همزمان با راه اندازی دانشکده، با سرلوحه قرار دادن رسالت دانشکده و در راستای اهداف کلی و راهبردهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه تأسیس گردید.

با توجه به گستردگی محورهای عمده حوزه آموزش شامل  "طرح‌های توسعه‌ای در آموزش، ارزشیابی، توانمندسازی اعضاء هیئت علمی، دانش پژوهی،جشنواره های آموزشی، برنامه‌ریزی آموزشی، و آموزش مداوم" و بر اساس چارت عملياتي دانشكده؛ سه دفتر توسعه آموزش، دفتر گسترش برنامه‌ها، و  دفتر آموزش مداوم اينترنتي مسئوليت‌ محورهای ذکر شده را ضمن هماهنگي با يكديگر بر عهده گرفتند.

 

 

هدف:

·         ارتقای کیفیت ياددهي-يادگيري مجازی و الكترونيكی در راستاي قوانين و اسناد بالادستي دانشگاه

 

 

فعاليت‌های دفتر توسعه آموزش:

-     طراحی، پیگیری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای با محوریت آموزش مجازی در راستای اهداف دانشکده، بر اساس نیاز سنجی و توجه به هزینه/اثربخشی فعالیت‌ها.

-     تدوین شیوه‌نامه نظام جامع ارزشیابی دانشکده مجازی شامل ارزشیابی برنامه، دانشجویان و استادان برای سه نوع دوره ارائه شده در دانشکده شامل: دوره‌های منجر به مدرک، دوره‌های کوتاه مدت، و دوره‌های کمک آموزشی الکترونیکی.

o    تدوین ابزار پایا و روا برای هر کدام از دوره های فوق با تمرکز بر حیطه‌هایی چون کمیت فعالیت مدرسان، کیفیت فعالیت مدرسان، کیفیت یادگیری دانشجویان، وضعیت خدمات آموزشی، وضعیت محیط آموزشی، کیفیت سامانه آموزشی، کیفیت محتوای الکترونیکی، وضعیت دانش آموختگان، و کیفیت برنامه درسی.

o        اجرا و انتشار نتایج ارزشیابی 

-          طراحی و برگزاري كارگاه‌های آموزشی با موضوعات متنوع مرتبط با آموزش‌هاي مجازي و سلامت الکترونیکی

o         کارگاه‌های تخصصی کشوری/ و داخل دانشگاهی برای اعضاي هيأت علمي

o        کارگاه‌های توانمند سازی اعضای هیأت علمی دانشگاه برای راه اندازی رشته های مجازی

o    کارگاه‌های توانمند سازی اعضای هیأت علمی دانشگاه برای استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی (استفاده کمک آموزشی)

o    کارگاه‌های توجیهی دانشجویان رشته‌های مجازی در باره شیوه کلی ارائه رشته‌های مجازی، نقش ها و توانمندی‌های دانشجوی مجازی و کار با سامانه یادگیری الکترونیکی

-          طراحي برنامه درسی و پيگیری تصويب رشته‌هاي جديد مرتبط با آموزش مجازي و سلامت الکترونیک در مقاطع مختلف

-          پیگیری فعالیت‌های دانش پژوهی و جشنواره های آموزشی با تمركز بر آموزش مجازی

-          همکاری با دفتر گسترش برنامه‌های دانشکده:

o        پيگيري راه اندازي و جذب دانشجوي مجازي در رشته‌های تخصصی دانشکده

o        پيگيري مجازي سازي رشته هاي حضوري

o        ارائه مشاوره در خصوص برگزاري دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي مجازی یا نيمه حضوري

 

 

 

ن-
   

سامانه های آموزشی 
     

            
 
 

 

 

 

© تمامی حقوق این سایت برای دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ است.