English |   | 
تقویم شمسی   4:48 جمعه 1 آذر ماه، 1398   
Skip Navigation Links

ضوابط و نحوه پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد رشته

برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشكي مجازی

در دانشگاه علوم پزشكي تهران 

 

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشكي به منظور رفع کمبودها و تامین نیروی انسانی متخصص و مجرب برای طراحی و برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز آموزشی ارائه گردیده است. در ارائه اين رشته به شيوه مجازی سعي شده تا ضمن حفظ كيفيت، امكان ادامه تحصيل براي افرادي كه امكان تحصيل حضوري ندارند، به خصوص اعضاي هيات علمي و كاركنان محترم دانشگاه ها فراهم آيد. بدیهی است تحصیل به شیوه مجازی با توجه به ماهیت خاص رشته، منجر به درک عمیق تر و کسب تجربه منحصر به فرد در یادگیرندگان این رشته خواهد شد. هم چنین امکان پوشش سبک های یادگیری متنوع و بهره گیری از سایر مزایای یادگیری الکترونیکی فراهم می شود.

دانشکده مجازی از سال 92 تا کنون در هر سال یک دوره دانشجوی  کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی پذیرش می نماید.

 

نحوه ارائه برنامه:


اين برنامه به شيوه نيمه حضوري و با استفاده از روش هاي مختلف تدريس با تاكيد بر مشاركت فعال دانشجويان ارائه مي شود. كلاس هاي حضوري در هر ترم، در دو بلوك اول و آخر ترم هركدام به مدت حداكثر 4 تا 5 روز طبق برنامه درسی رشته ارائه خواهند شد. آزمون دروس نيز به شيوه حضوري برگزار مي شود.

واحدهاي درسي ارائه شده توسط گروه، در هر ترم حداکثر 12 واحد مي باشد. دانشجويان مجازی موظفند در هر ترم تحصيلي حداقل 6 واحد درسي را با نظر و موافقت گروه آموزشي (با اولويت دروس پيش نياز) از بين دروس ارائه شده اخذ نمايند.

سقف مدت مجاز تحصيل در اين رشته 5 سال پيش بيني شده است.

برای آگاهی از مقررات و آیین نامه آموزشی اینجا را کلیک کنید.


ضوابط و نحوه پذيرش دانشجو:


الف- شرايط عمومي:


داوطلبيني مجاز به شركت در آزمون مي باشند كه ضمن برخورداري از توانايي جسمي و سلامت روان به تناسب رشته انتخابي، واجد شرايط عمومي تحصيل در جمهوري اسلامي ايران باشند.

تبصره 1: موارد معلوليت كه با كار با كامپيوتر منافات داشته باشند مجاز به شركت در آزمون نيستند.


ب- شرايط اختصاصي:


1- وضعيت تحصيلي:


1-1) داشتن دانشنامه
در یکی از رشته های دكتراي عمومی پزشكي، داروسازی و دندانپزشکی، کارشناسی یا كارشناسي ارشد کلیه رشته های علوم پزشكي،کارشناسی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی مدیریت آموزشی و محیط زیست، کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی و کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی مجاز به شركت در آزمون هستند.
تبصره 1: دارندگان گواهي اتمام دوره و مدارك معادل مجاز به شركت در اين آزمون نمي باشند.
تبصره 2: در صورتي كه در هر مرحله از روند برگزاري آزمون اعم از بررسي مدارك، اعلام نتايج و تحصيل، عدم صحت مدارك ارائه شده توسط داوطلب مشخص شود، از ادامه تحصيل وي جلوگيري خواهد شد.
2-1) دانشجويان ترم آخر تنها در صورتي كه حداكثر تا تاریخ
31/10/93، فارغ التحصيل شوند مجاز به شركت در آزمون خواهند بود.


2- وضعيت وظيفه عمومي:


1-2) تحصيل همزمان در رشته هاي
مجازی دانشگاه با دوره خدمت وظيفه عمومي منافاتي ندارد.

تبصره 1: مسؤوليت حضور در بخش هاي حضوري پيش بيني شده در برنامه و آزمون هاي پايان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در اين رابطه مسؤوليتي ندارد.

2-2) قبولي و تحصيل در رشته هاي فوق الذكر باعث معافيت از وظيفه عمومي پذيرفته شدگان مرد نخواهد شد.


3- قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان:


1-3) تحصيل همزمان در رشته هاي مجازی دانشگاه با گذراندن دوره خدمت پزشكان و پيراپزشكان منافاتي ندارد.

تبصره 1: مسؤوليت حضور در بخش هاي حضوري پيش بيني شده در برنامه و آزمون هاي پايان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در اين رابطه مسؤوليتي ندارد.

2-3) قبولي و تحصيل در رشته هاي فوق الذكر باعث معافيت از گذراندن دوره خدمت پزشكان و پيراپزشكان نخواهد شد.


4- همزماني تحصيل در رشته هاي مجازی با ساير رشته ها:


ممنوعيتي براي تحصيل همزمان در رشته هاي مجازی دانشگاه با ساير رشته هاي حضوري و غيرحضوري وجود ندارد.

تذكر: داوطلبان نمي توانند در يك رشته تحصيلي به صورت همزمان در هر دو نوع سيستم آموزشي (حضوري و غير حضوري) مشغول به تحصيل شوند.

تبصره 1: مسؤوليت حضور در بخش هاي حضوري پيش بيني شده در برنامه و آزمون هاي پايان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در اين رابطه مسؤوليتي ندارد.

تبصره 2: هر گونه انتقال و يا جابجايي محل تحصيل در رشته ها از سيستم آموزش حضوري به غيرحضوري و برعكس ممنوع است.


5- همزماني تحصيل در رشته هاي مجازی با اشتغال:


ممنوعيتي براي تحصيل همزمان در رشته هاي مجازی دانشگاه با اشتغال دانشجويان وجود ندارد.

تبصره 1: مسؤوليت حضور در بخش هاي حضوري پيش بيني شده در برنامه و آزمون هاي پايان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در اين رابطه مسؤوليتي ندارد.


6- تعهدات:


پذيرفته شدگان تعهد خدمتي به دانشگاه علوم پزشكي تهران نخواهند داشت.


7- نحوه پذيرش:

با توجه به اینکه این رشته از سال 92 مصوب گردیده و تا کنون دو دوره دانشجو به صورت غیر متمرکز پذیرش شده است از سال 93 پذیرش به صورت متمرکز از طریق کنکور سراسری می باشد.

دارندگان دانشنامه در یکی از رشته های دكتراي عمومی پزشكي، داروسازی و دندانپزشکی، کارشناسی یا كارشناسي ارشد کلیه رشته های علوم پزشكي،کارشناسی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی مدیریت آموزشی و محیط زیست، کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی و کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی مجاز به شركت در آزمون سراسری می باشند. این آزمون در اردیبهشت ماه هر سال از طریق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار می گردد.

به جز پذیرش متمرکز دانشجو بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که تمایل به ادامه تحصیل در این رشته داشته باشند با اعلام درخواست کتبی و مصاحبه شفاهی توسط گروه امکان پذیرش در این دوره را خواهند داشت.

ظرفيت پذيرش در اين رشته 20 نفر است. تا 70% درصد از ظرفيت رشته به اعضای هیات علمی و كاركنان وزارت بهداشت و تمامي مؤسسات وابسته با اولويت دانشگاه علوم پزشكي تهران اختصاص دارد

                             

8- شهریه:

برای دریافت آخرین شهریه های مصوب به لینک پذیرش دانشجو قسمت شهریه ها یا اداره آموزش قسمت شهریه مراجعه کنید.  

شهریه ثابت برای دانشجویان ورودی هر سال تا پایان مدت مجاز تحصیل، ثابت بوده و شهریه متغیر بر اساس مصوبات دانشکده ممکن است در هر سال تغییر کند.

 

 9- ثبت نام:

 - ثبت نام داوطلبان شركت در آزمون اينترنتي و از طريق سایت ثبت نام الکترونیکی دانشکده مجازی به آدرس (http://reg.tums.ac.ir) انجام مي شود. هزینه شرکت در آزمون 500000 ریال است.

- داوطلبان بايد فرم اينترنتي مشخصات خود را تكميل كرده و سپس در قسمت مربوطه فايلهاي اسكن عكس و مدرك تحصيلي خود را الحاق نمايند.

- كد رهگيري خود را دريافت و يادداشت نمايند.

بعد از پایان مهلت ثبت نام در سایت اطلاع رسانی شده و لازم است داوطلبان با کد رهگیری برای مشاهده تایید یا عدم تایید ثبت نام به سايت مراجعه نمايند.

مدارك مورد نياز برای ثبت نام: 

 

لازم است داوطلبان قبل از مراجعه به سايت براي ثبت نام موارد زير را آماده نمايند. کلیه مدارک مورد نیاز بایستی به طور کامل و خوانا ارسال شود، در صورت ناقص یا ناخوانا بودن مسوولیت عواقب بعدی به عهده داوطلب خواهد بود. لذا تاکید می گردد ارسال هرگونه اطلاعات یا مدارک غیرواقعی مانع شرکت در آزمون و مراحل بعدی و جلوگیری از ادامه تحصیل خواهد بود:

 

فايل اسكن عكس پرسنلي داوطلب (یک قطعه عکس رنگی با زمینه سفید و بدون خدشه و هرگونه علامت یا مهر مربوط به سال جاری)

 

- فايل اسكن آخرين مدرك تحصيلي (اصل دانشنامه یا مدرک تحصیلی معتبر)

تبصره: در صورت نداشتن اصل دانشنامه، داوطلب باید گواهی معدل  ارائه نماید که در ان مشخصات فردی (نام، نام خانوادگی و کد ملی)، نام رشته و مقطع، تاریخ فراغت از تحصیل و معدل قید شده و مربوط به 2 سال اخیر باشد.

در مورد دانشجویانی که تا تاریخ 31/10/ 93 فارغ التحصیل می­شود ارائه گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر اتمام تحصیل تا تاریخ فوق ضروری است. برای دریافت فرم خالی گواهی مربوطه اینجا را کلیکی کنید.

- فایل اسکن اصل شناسنامه (صفحه اول شناسنامه و در صورت وجود توضیحات صفحه آخر)

- فایل اسکن اصل کارت ملی (هر دو سمت آن)

- پرداخت الکترونیکی 500000 ریال بابت شرکت در فراخوان و انجام مصاحبه از طریق سامانه ثبت نام الکترونیکی دانشکده که در پایان تکمیل اطلاعات ثبت نامی امکان آن وجود دارد.

حداکثر حجم فایل های اسکن شده نباید بیشتر از 500kb باشد.

10- جدول زمانبندی:

پس از اعلام نتایج آزمون سراسری توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش در اواخر شهریورماه هر سال زمان دقیق ثبت نام از طریق سایت دانشکده مجازی اعلام خواهد شد.

 

 

 

ن-
   

سامانه های آموزشی 
     

            

 
 

 

 

 

© تمامی حقوق این سایت برای دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ است.