English |   | 
تقویم شمسی   4:47 جمعه 1 آذر ماه، 1398   
Skip Navigation Links

ضوابط و نحوه پذيرش دانشجوي دکتری تخصصی (PhD) کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی به شیوه مجازی در دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 1393


دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان قطب علمی یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی، توسعه آموزش های مجازی را سرلوحه کار خود قرار داده و به ارتقای کیفیت آموزش مجازی با بهره گیری از بستر توانمند هيات علمي مجرب دانشگاه و اصول علمی طراحی آموزش الکترونیکی اهتمام جدی ورزیده است.

به منظور توسعه آموزش های مجازی، برای اولین بار در کشور دو دانشکده پیراپزشکی و مجازی دانشگاه با همکاری هم اقدام به راه اندازی رشته دکتری تخصصی (PhD) کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی به شیوه نیمه حضوری کرده اند.


دکتری تخصصی (PhD) کتابداری و اطلاع رسانی پزشكي به شیوه مجازي (نیمه حضوری):

دوره دکتری تخصصی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی با ماهیت میان رشته­ای با بهره­گیری از سایر رشته­های علوم پزشکی، علوم انسانی و فناوری اطلاعات به تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز واحد­های آموزشی و کتابخانه­ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاهی، بیمارستانی و مراکز تحقیقاتی می­پردازد و از جمله فعالیت­های آن، مطالعه در مورد نیازسنجی و رفتار اطلاع یابی استفاده کنندگان، جمع­آوری، سازماندهی و اشاعه منابع اطلاعاتی با بهره­گیری از آخرین روشهای علمی و حفاظت و نگهداری انواع منابع اطلاعاتی در کتابخانه­ها و مراکز اطلاع رسانی می­باشد.

با توجه به اهميت رشته دکتری تخصصی (PhD) کتابداری و اطلاع رسانی پزشكي، ماهيت خاص رشته تحصیلی و با تكيه بر توانمندي گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشكي دانشگاه، اين رشته در مقطع دکتری تخصصی برای اولین بار در ایران و در دانشگاه علوم پزشکی تهران، به شيوه مجازی (نیمه حضوری) ارائه مي شود. در ارائه اين رشته سعي شده تا ضمن حفظ كيفيت، امكان تحصيل براي افرادي كه امكان حضور تمام وقت در دانشگاه را ندارند، فراهم آيد. به علاوه امکان پوشش سبک های یادگیری متنوع و بهره گیری از سایر مزایای یادگیری الکترونیکی فراهم می شود.


نحوه ارائه برنامه:


اين برنامه به شيوه نيمه حضوري و با استفاده از روش هاي مختلف تدريس با تاكيد بر مشاركت فعال دانشجويان ارائه مي شود. كلاس هاي حضوري در هر ترم، در دو بلوك اول و آخر ترم هركدام به مدت حدود یک هفته طبق برنامه درسی رشته ارائه خواهند شد. آزمون پایان ترم دروس و آزمون جامع دوره دکترای تخصصی نيز به شيوه حضوري برگزار مي شود.

واحدهاي درسي ارائه شده توسط گروه، در هر ترم به طور متوسط بين 6 تا 10 واحد مي باشد. دانشجويان دوره مجازی موظفند در هر ترم تحصيلي حداقل 6 واحد درسي را با نظر و موافقت گروه آموزشي (با اولويت دروس پيش نياز) از بين دروس ارائه شده اخذ نمايند.

سقف مدت مجاز تحصيل در اين رشته 8 سال پيش بيني شده است.


ضوابط و نحوه پذيرش دانشجو:

الف- شرايط عمومي:

داوطلبيني مجاز به شركت در آزمون مي باشند كه ضمن برخورداري از توانايي جسمي به تناسب رشته انتخابي، واجد شرايط عمومي تحصيل در جمهوري اسلامي ايران باشند.
تبصره 1: موارد معلوليت كه با كار با كامپيوتر منافات داشته باشند مجاز به شركت در آزمون نيستند.

ب- شرايط اختصاصي:

1- وضعيت تحصيلي:

1-1) دارندگان مدرك کارشناسی ارشد رشته­های کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و غیرپزشکی، فناوری اطلاعات سلامت، آموزش مدارک پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، انفورماتیک پزشکی و اقتصاد بهداشت مجاز به شركت در آزمون هستند.
تبصره 1: دارندگان گواهي اتمام دوره و مدارك معادل مجاز به شركت در اين آزمون نمي باشند. داوطلبان باید دارای دانشنامه دوره کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی یا مدرک معتبری که نشان دهنده فراغت از تحصیل داوطلب باشد ارائه دهند (مدارک تحصیلی خارج از کشور باید به تایید یکی از وزارت­خانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا علوم، تحقیقات و فن­آوری رسیده باشد)
تبصره 2: در صورتي كه در هر مرحله از روند برگزاري آزمون اعم از بررسي مدارك، اعلام نتايج و تحصيل، عدم صحت مدارك ارائه شده توسط داوطلب مشخص شود، از ادامه تحصيل وي جلوگيري خواهد شد.
2-1) دانشجويان ترم آخر تنها در صورتي كه حداكثر تا زمان ثبت نام آزمون، فارغ التحصيل شوند مجاز به شركت در آزمون خواهند بود.

2- وضعيت وظيفه عمومي:

1-2) تحصيل همزمان در رشته هاي آموزش از دور دانشگاه با دوره خدمت وظيفه عمومي منافاتي ندارد.
تبصره 1: مسؤوليت حضور در بخش هاي حضوري پيش بيني شده در برنامه و آزمون هاي پايان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در اين رابطه مسؤوليتي ندارد.
2-2) قبولي و تحصيل در رشته فوق الذكر باعث معافيت از وظيفه عمومي پذيرفته شدگان مرد نخواهد شد.

3- داشتن مدرک زبان انگلیسی

دارا بودن یکی از مدارک زبان انگلیسی به شرح زیر الزامی است:

·        MHLE (حداقل نمره 50)

·        MSRT (حداقل نمره 50)

·        TOLIMO (حداقل نمره 480)

·        TOEFL بین­المللی ( PBT: حداقل نمره 480، IBT: حداقل نمره 60)

·        IELTS حداقل نمره 5

·        MELAB حداقل نمره 70

تذکر 1: کسانی که نمره حدنصاب را در آزمونهای زبان انگلیسی کسب نکرده باشند، درصورتی که دست کم 90% نمره حدنصاب را کسب کرده باشند، می­توانند به صورت مشروط در آزمون Ph.D شرکت کنند. این افراد در صورت قبولی، باید تا زمان آزمون جامع گواهی زبان با حداقل نمره­ی حد نصاب را ارائه نمایند، درغیر این صورت قبولی آن­ها کان لم یکن تلقی و از ادامه تحصیلشان جلوگیری خواهد شد.

تذکر 2. افرادی که مدرک زبان ندارند در صورت قبولی تا زمان ثبت نام  مهلت دارند که مدرک زبان را ارائه دهند. در غیر این صورت قبولی آنها ملغی می شود.

تذکر 3: فقط مدارک زبانی مورد پذیرش هستند که از ابتدای سپتامبر 2012 اخذ شده باشند.

4- قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان:

1-4) تحصيل همزمان در رشته هاي آموزش از دور دانشگاه با گذراندن دوره خدمت پزشكان و پيراپزشكان منافاتي ندارد.
تبصره 1: مسؤوليت حضور در بخش هاي حضوري پيش بيني شده در برنامه و آزمون هاي پايان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در اين رابطه مسؤوليتي ندارد.
2-4) قبولي و تحصيل در رشته هاي فوق الذكر باعث معافيت از گذراندن دوره خدمت پزشكان و پيراپزشكان نخواهد شد.

5- همزماني تحصيل در رشته هاي آموزش از دور با ساير رشته ها:

1-5) ممنوعيتي براي تحصيل همزمان در رشته هاي مجازی دانشگاه با ساير رشته هاي حضوري و غيرحضوري وجود ندارد.
تذكر: داوطلبان نمي توانند در يك رشته تحصيلي به صورت همزمان در هر دو نوع سيستم آموزشي (حضوري و غير حضوري) مشغول به تحصيل شوند.
تبصره 1: مسؤوليت حضور در بخش هاي حضوري پيش بيني شده در برنامه و آزمون هاي پايان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در اين رابطه مسؤوليتي ندارد.
تبصره 2: هر گونه انتقال و يا جابجايي محل تحصيل در رشته ها از سيستم آموزش حضوري به غيرحضوري و برعكس ممنوع است.

6- همزماني تحصيل در رشته هاي آموزش از دور با اشتغال:

1-6) ممنوعيتي براي تحصيل همزمان در رشته هاي مجازی دانشگاه با اشتغال دانشجويان وجود ندارد.
تبصره 1: مسؤوليت حضور در بخش هاي حضوري پيش بيني شده در برنامه و آزمون هاي پايان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در اين رابطه مسؤوليتي ندارد.

7- تعهدات:

پذيرفته شدگان تعهد خدمتي به دانشگاه علوم پزشكي تهران نخواهند داشت.

8- نحوه پذيرش:

1-8) آزمون ورودي حضوري و به صورت غيرمتمركز توسط دانشگاه برگزار مي شود.
2-8) آزمون به صورت دو مرحله اي برگزار مي شود:
الف) آزمون مرحله اول كتبي و بصورت تستي چهار گزينه اي برگزار مي شود. در اين مرحله 2 برابر ظرفيت رشته پذيرش مي شوند.
ب) آزمون مرحله دوم شامل مصاحبه شفاهي است. عدم حضور داوطلبان در مرحله دوم آزمون انصراف محسوب شده و انجام مصاحبه مجدد امكان پذير نخواهد بود.
كسب حداقل نمره تعيين شده در هر يك از دو مرحله آزمون الزامي است. نمره نهايي آزمون شامل
70% امتياز مرحله اول و  30% امتياز مرحله دوم خواهد بود.
3-8) داوطلبان لازم است توانايي و مهارت كار با كامپيوتر در حد مهارت هاي اول (مفاهيم پايه فن آوري اطلاعات)، دوم (آشنايي با سيستم عامل) و هفتم (اطلاعات و ارتباطات)
ICDL را داشته باشند.
تبصره 1: داوطلباني كه در مرحله آزمون كتبي پذيرفته مي شوند، بايد در آزمون توانايي و مهارت كار با كامپيوتر در حد سه مهارت فوق همزمان با مرحله دوم شركت نمايند. ملاك قبولي در اين آزمون كسب حدنصاب لازم است.
تبصره 2: نمره آزمون كامپيوتر در تعيين نمره نهايي داوطلبان منظور نمي شود و براي ورود به دوره كسب حداقل نمره اين آزمون شرط ورود است.

مواد امتحانی و ضرایب آن به شرح زیر می­باشد:

مواد امتحانی

ضرایب

دانش علوم کتابداری

4

اطلاع رسانی و سیستم­های اطلاعاتی

3

مدیریت اطلاعات

2

تئوریهای مدیریت

1

جمع

10

 

 

4-8) ظرفيت پذيرش در اين رشته 3 نفر است.


9- شهريه:      

برای دریافت آخرین شهریه های مصوب به لینک پذیرش دانشجو قسمت شهریه ها یا اداره آموزش قسمت شهریه مراجعه کنید.  

شهریه ثابت برای دانشجویان ورودی هر سال تا پایان مدت مجاز تحصیل، ثابت بوده و شهریه متغیر بر اساس مصوبات دانشکده ممکن است در هر سال تغییر کند.

 

 10- ثبت نام: 

- ثبت نام داوطلبان شركت در آزمون اينترنتي و از طريق سایت ثبت نام الکترونیکی دانشکده مجازی به آدرس (http://reg.tums.ac.ir) انجام مي شود. هزینه شرکت در آزمون 500000 ریال است.

- داوطلبان بايد فرم اينترنتي مشخصات خود را تكميل كرده و سپس در قسمت مربوطه فايلهاي اسكن عكس و مدرك تحصيلي خود را الحاق نمايند.

- كد رهگيري خود را دريافت و يادداشت نمايند.

بعد از پایان مهلت ثبت نام در سایت اطلاع رسانی شده و لازم است داوطلبان با کد رهگیری برای مشاهده تایید یا عدم تایید ثبت نام به سايت مراجعه نمايند.

 

11- مدارك مورد نياز برای ثبت نام: 

 لازم است داوطلبان قبل از مراجعه به سايت براي ثبت نام موارد زير را آماده نمايند. کلیه مدارک مورد نیاز بایستی به طور کامل و خوانا ارسال شود، در صورت ناقص یا ناخوانا بودن مسوولیت عواقب بعدی به عهده داوطلب خواهد بود. لذا تاکید می گردد ارسال هرگونه اطلاعات یا مدارک غیرواقعی مانع شرکت در آزمون و مراحل بعدی و جلوگیری از ادامه تحصیل خواهد بود:

 

فايل اسكن عكس پرسنلي داوطلب (یک قطعه عکس رنگی با زمینه سفید و بدون خدشه و هرگونه علامت یا مهر مربوط به سال جاری)

 

- فايل اسكن آخرين مدرك تحصيلي (اصل دانشنامه یا مدرک تحصیلی معتبر)

تبصره: در صورت نداشتن اصل دانشنامه، داوطلب باید گواهی معدل  ارائه نماید که در ان مشخصات فردی (نام، نام خانوادگی و کد ملی)، نام رشته و مقطع، تاریخ فراغت از تحصیل و معدل قید شده و مربوط به 2 سال اخیر باشد.

در مورد دانشجویانی که تا تاریخ 31/10/ 93 فارغ التحصیل می­شود ارائه گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر اتمام تحصیل تا تاریخ فوق ضروری است. برای دریافت فرم خالی گواهی مربوطه اینجا را کلیک کنید.

- فایل اسکن اصل شناسنامه (صفحه اول شناسنامه و در صورت وجود توضیحات صفحه آخر)

- فایل اسکن اصل کارت ملی

- فایل اسکن مدرک زبان انگلیسی معتبر

- پرداخت الکترونیکی 500000 ریال بابت شرکت در فراخوان و انجام مصاحبه از طریق سامانه ثبت نام الکترونیکی دانشکده که در پایان تکمیل اطلاعات ثبت نامی امکان آن وجود دارد.

حداکثر حجم فایل های اسکن شده نباید بیشتر از 500kb باشد.

12- جدول زمانبندی:

ثبت نام تا آخر وقت اداری 22 آذر ماه 1393 می باشد. زمان برگزاري آزمون كتبي در نیمه اول دیماه سال 1393 خواهد بود. زمان و مكان دقيق آزمون و توزیع کارت متعاقبا از طريق سايت دانشکده مجازی اعلام خواهد شد. مصاحبه شفاهي نيز در نیمه دوم دیماه بعد از اعلام نتايج آزمون كتبي از پذيرفته شدگان مرحله اول به عمل خواهد آمد.

 

شرح

تاریخ

ثبت نام شرکت در آزمون

 93/6/1 لغایت 22/9/93

تاریخ آزمون

93/10/11

اعلام نتایج آزمون کتبی

93/10/16

مصاحبه شفاهی

93/10/28-29

اعلام نتایج نهایی

93/11/1

زمان شروع تحصیل

نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93(بهمن 1393)

 

 

ن-
   

سامانه های آموزشی 
     

            

 
 

 

 

 

© تمامی حقوق این سایت برای دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ است.