English |   | 
تقویم شمسی   18:21 چهارشنبه 2 بهمن ماه، 1398   
Skip Navigation Links

سامانه توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه (استاد)

هدف از این سامانه ايجاد امكانات كارآمد آموزش الکترونیکی به منظور ارائه برنامه های برخط و کارگاه های نیمه حضوری برای توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه ها است.

قسمت­های اصلی این پروژه شامل موارد زیر است:

  طراحی و پیاده سازی برنامه آموزشی

  طراحی و پیاده سازی کارگاه­های آموزشی نیمه حضوری

  طراحی و پیاده سازی دوره های آموزشی

  طراحی و پیاده سازی بخش LCMS برای بارگذاری انواع محتوای آموزشی

  طراحی و پیاده سازی زیر سیستم های ارزشیابی (E-Form) مبنی بر فرم الکترونیک

  طراحی و پیاده سازی بخش آرشیو و Repository محتوا

  و ...

 

http://ostad.tums.ac.ir

ن-
   

سامانه های آموزشی 
     

            

 
 

 

 

 
© تمامی حقوق این سایت برای دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ است.