English |   | 
تقویم شمسی   18:05 چهارشنبه 2 بهمن ماه، 1398   
Skip Navigation Links

معرفی رشته تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی:

رشته تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی از مقولات بین رشته ای و مجموعه ای از روشها و دستورالعمل هایی است که با استفاده از یافته های علمی برای حل مسائل آموزشی اعم از طراحی، اجرا و ارزشیابی در فرآیندهای آموزش پزشکی بکار گرفته می شود. دانش آموختگان این رشته با فراگیری اصول آموزش و طراحی مدل ها و فرآیندهای آموزشی براساس تکنولوژیهای موجود، ضمن ارتباط با صاحبنظران در گروههای مختلف آموشی در علوم پزشکی، به منظور کاربرد تکنولوژی در فرآیند یادگیری، یاددهی، انتقال دانش و مشارکت در تبدیل دانش به فناوری توانمندیهای خود را در اختیار جامعه دانشگاهی و مردم قرار خواهند داد. این رشته با تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات (ICT) و مدیکال تکنولوژی (MT) متفاوت است. با در نظر گرفتن ماهيت خاص اهداف و مخاطبان این رشته و با تكيه بر توانمندهاي گروه "یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشكي" دانشکده مجازی، با همکاری گروه "آموزش پزشکی" دانشکده پزشکی بصورت توامان اقدام به پذیرش این رشته برای اولین بار نموده است.

دانش‌آموختگان مقطع كارشناسي ارشد اين رشته قادر به ايفاي وظايف آموزشي (آموزش نحوه بکارگیری تکنولوژی های نوین) و وظايف پژوهشي (طراحی پروژه ها و تحقیقات مرتبط با فناوری های آموزشی)  و مشاوره‌اي براي طراحي و توليد رسانه ها و منابع آموزشی مي‌باشند.

 

ضوابط و نحوه پذيرش دانشجو:

این رشته برای اولین بار در سال 95 مصوب گردیده و پذیرش دانشجو به صورت متمرکز از طریق کنکور سراسری می باشد.

دارندگان مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد ناپیوسته در کلیه رشته های علوم پزشکی و دکتری عمومی در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی که در زمان شرکت در آزمون شاغل در مراکز و دفاتر و مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها، مراکز آموزش مهارتهای پزشکی بالینی، مراکز آموزش مجازی و یا سامانه های آموزشی (غیر درمانی) بیمارستانی مشغول بکار بوده و مراتب شاغل بودن و تداوم کار آنها در این مرکز می بایست مورد تائید معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه برسد.

ظرفيت پذيرش در اين رشته 8 نفر است

 

ن-
   

سامانه های آموزشی 
     

            

 
 

 

 

 
© تمامی حقوق این سایت برای دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ است.