English |   | 
تقویم شمسی   12:35 جمعه 26 آبان ماه، 1396   
Skip Navigation Links

چارت سازمانی معاونت اداری- مالی

 

معاونت پشتیبانی

 

 ° معاون اداری مالی دانشکده (جناب آقاي دكتر سید مسعود میرمعینی)

 

 °   اداری

                 °   مسئول امور اداري ، آقای مهندس رضا علیجان زاده ( داخلی 404)

o     دبیرخانه، آقای مهدی الهیاری ( داخلی 409)

o     كارپرداز و مسئول خدمات ، آقاي جعفر نباتعلی زاده ( داخلی 405)

 

 

 °   حسابداري

 ° رئيس حسابداري، سرکار خانم آزاده شهبازي (داخلی 407)

o     كارشناس حسابداري، خانم بهاره اشتیاقی ( داخلی 406)

o     انباردار، آقای مهدی اللهیاری ( داخلی 409)

o     کارشناس  حسابداری ،خانم صفیه کرمی( داخلی 408)

 

 

 

ن-
   

سامانه های آموزشی 
      

   

 

 

 

 

 

© تمامی حقوق این سایت برای دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ است.