English |   | 
تقویم شمسی   3:42 چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه، 1397   
Skip Navigation Links

همکاران معاونت پژوهشی و فناوری 

معاون پژوهشي و فناوری 

دکتر مهرشاد مختاران

معاون پژوهشي و فناوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چارت سازماني معاونت پژوهشي

° معاونت پژوهشي

 °معاون پژوهشي و فناوري (آقاي دكتر مهرشاد مختاران)

 

   °  مسئول دفتر، خانم زهرا شبیری (داخلی 211)  

 

 

° امور پژوهشی

o     كارشناس امور پژوهشي، خانم شادی هاشمی (داخلی 207)

° كتابخانه

o     كارشناس كتابخانه، خانم شادي اسدزندي (داخلی 309)

 

 

 

ن-
   

سامانه های آموزشی 
      

 

 

 

 

 

 

© تمامی حقوق این سایت برای دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ است.