English |   | 
تقویم شمسی   17:21 چهارشنبه 2 بهمن ماه، 1398   
Skip Navigation Links

كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي:


با توجه به اهميت رشته كارشناسي ارشد آموزش پزشكي، ماهيت خاص مخاطبان آن و با تكيه بر توانمندي گروه آموزش پزشكي دانشگاه، اين رشته به عنوان اولين رشته، به اين شيوه آموزشي ارائه مي شود. در ارائه اين رشته به شيوه مجازی سعي شده تا ضمن حفظ كيفيت، امكان ادامه تحصيل براي افرادي كه امكان تحصيل حضوري ندارند، به خصوص اعضاي هيات علمي و كاركنان محترم دانشگاه ها فراهم آيد. هم چنین امکان پوشش سبک های یادگیری متنوع و بهره گیری از سایر مزایای یادگیری الکترونیکی فراهم می شود.نحوه ارائه برنامه:

اين برنامه به شيوه نيمه حضوري و با استفاده از روش هاي مختلف تدريس با تاكيد بر مشاركت فعال دانشجويان ارائه مي شود. كلاس هاي حضوري در هر ترم، در دو بلوك اول و آخر ترم هركدام به مدت حداكثر 4 روز طبق برنامه درسی رشته مشخص مي شود ارائه خواهند شد. آزمون دروس نيز به شيوه حضوري برگزار مي شود.

واحدهاي درسي ارائه شده توسط گروه، در هر ترم به طور متوسط بين 12 تا 14 واحد مي باشد. دانشجويان مجازی موظفند در هر ترم تحصيلي حداقل 6 واحد درسي را با نظر و موافقت گروه آموزشي (با اولويت دروس پيش نياز) از بين دروس ارائه شده اخذ نمايند.

سقف مدت مجاز تحصيل در اين رشته 5 سال پيش بيني شده است.

 

 

روند پذیرش دانشجو:

پذیرش در دوره از طریق آزمون ورودی برگزار شده توسط گروه آموزش پزشکی صورت می‌گیرد. اطلاع‌رسانی در خصوص زمان، نحوه برگزاری آزمون و شرایط پذیرش از طریق سایت گروه آموزش پزشکی، سایت دانشکده مجازی و ارسال نامه به دانشکده‌های تابعه دانشگاه صورت می‌گیرد.

1)   اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاه­های علوم پزشکی کشور شرایط شرکت در آزمون ورودی را دارند.

2)   دارندگان مدرک كارشناسي ارشد و مدارک بالاتر گروه علوم پزشكي شرایط شرکت در آزمون ورودی را دارند.

3)   همچنین دانشجویان دکترای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی عمومی مطابق آیین‌نامه MD-MSc شرایط شرکت در آزمون ورودی را دارند.

تبصره: مطابق با آیین‌نامه تحصیل همزمان MD-MSc، دانشجویان پزشکی دوره دکترای عمومی در نیمسال 1 و 2 دوره پاتوفیزیولوژی و نیمسال 1 و 2 دوره کارآموزی امکان ثبت نام جهت شرکت در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مجازی را دارند. دانشجویان دندانپزشکی و داروسازی دوره دکترای عمومی از زمان پشت سر گذاشتن آزمون جامع تا 4 نیمسال تحصیلی بعد از آن، امکان ثبت نام جهت شرکت در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مجازی را دارند.

4)   سهمیه قبولی دانشجویان، تا سقف 30 درصد از کل ظرفیت پذیرفته­شدگان هر دوره می­باشد. سهمیه پذیرش اعضای هیات علمی بدون سقف مشخص است.

شیوه برگزاری آزمون پذیرش:

5)   آزمون ورودی کارشناسی ارشد به صورت آزمون شفاهی ساختارمند خواهد بود و موارد زیر مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت:

§       توان علمی متقاضی در زمینه مبانی آموزش پزشکی بر اساس فصول انتخاب شده (2، 8، 9، 18، 37، 38، 42 و 45) از منبع زیر:

Dent JA, Harden RM. A practical guide for medical teachers. London: Churchill Livingstone, 2013                   

§       رزومه متقاضی با تأکید بر سوابق اجرایی و پژوهشی در حوزه آموزش و شرکت در دوره‌های مرتبط با آموزش پزشکی

§       انگیزه، علاقه و نگرش متقاضی به حوزه آموزش پزشکی

§       مهارت‌ زبان انگلیسی تخصصی آموزش پزشکی متقاضی

§       مهارت‌های کار با کامپیوتر (ICDL) یا ارائه گواهینامه معتبر مبنی بر توانمندی مذکور از سوی متقاضی

6)   در این آزمون، ایستگاه‌ها به صورت چرخشی می‌باشد. 5 داوطلب همزمان وارد ایستگاه‌ها می‌شود و پس از اتمام آن ایستگاه وارد ایستگاه شماره بعدی می‌شوند و پس از چرخش در همه 5 ایستگاه آزمون ایشان به پایان می‌رسد و دور دوم با 5 داوطلب دیگر آغاز می‌شود.

7)   در ایستگاه مهارت کار با کامپیوتر، افرادی که مدرک ICDL دارند مدرک ایشان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورت معتبر بودن مدرک از آزمون معاف می‌شوند. افرادی که در برخی از مهارت‌های ICDL گواهی دارند مهارت­های دیگر ایشان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

شرایط پرداخت شهریه:

دانشگاه علوم پزشکی تهران، به منظور تامین نیروی انسانی متخصص در رشته آموزش پزشکی از میان اعضای هیات علمی گروه‌های آموزشی، بخشی از شهریه تحصیل پذیرفته شدگان در دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران را پرداخت می‌کند. نحوه پرداخت مشتمل بر موارد زیر است:

-         همه اعضای هیات علمی پذیرفته شده هر دوره که در دانشگاه علوم پزشکی تهران شاغل هستند، جهت پرداخت شهریه تحصیلی، مشمول تخفیف به میزان 50 درصد می­باشند.

تبصره: اعضای هیات علمی سایر دانشگاه­های علوم پزشکی در صورت پذیرفته شدن در دوره، مشمول این تخفیف نبوده و شرکت در دوره مستلزم پرداخت شهریه به طور کامل در هر نیمسال می­باشد.

1)      علاوه بر این به منظور ارائه حمایت­های بیشتر از اعضای هیات علمی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور شرکت در دوره، تا سقف 75 درصد از ظرفیت پذیرفته شدگان هیات علمی هر دوره می‌توانند از بورسیه دانشگاه به صورت تخفیف 90 درصد شهریه تحصیلی برخوردار شوند.

تبصره 1: استفاده از بورسیه تا90 درصد شهریه تحصیلی، مستلزم موافقت گروه‌ آموزشی مربوط و دانشکده محل خدمت عضو هیأت علمی و مشخص بودن فعالیت‌های مورد انتظار از ایشان در گروه آموزشی با توجه به دوره طی شده است (تعداد اعضای هیأت علمی برخوردار از این بورسیه بر اساس جدول سهمیه‌بندی هر دانشکده به صورت سالانه توسط مرکز مطالعات دانشگاه به گروه های آموزشی اطلاع رسانی خواهد شد).

تبصره 2: ظرفیت ورودی هر سال جهت استفاده از تسهیلات بورسیه، بر اساس تعداد اعضای هیات علمی گروه‌های آموزشی دانشکده‌ها و نسبت پذیرفته شدگان ورودی‌های قبلی دوره از گروه‌های آموزشی، توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش و موافقت معاونت آموزشی دانشگاه تعیین می‌شود.

2)      تمام دانشجویان MD-MSc پذیرفته شده در دوره که در دانشگاه علوم پزشکی تهران شاغل به تحصیل هستند امکان استفاده از تخفیف تا سقف 50 درصد شهریه تحصیلی هر نیمسال را با موافقت معاونت آموزشی دانشگاه دارند.


فرایند استفاده از بورسیه اعضای هیات علمی:

فرآیند استفاده از بورسیه به صورت تخفیف تا90 درصد شهریه تحصیلی برای اعضای هیات علمی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران:

§       پس از اعلام فهرست قبول شدگان دوره توسط گروه آموزش پزشکی، کسانی که تمایل به استفاده از بورسیه مذکور دارند، نامه درخواست خود را به مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ارائه می‌دهند.

§       در صورت بررسی و احراز شرایط، مکاتبه‌ای از طرف مرکز مطالعات با دانشکده و گروه آموزشی محل خدمت عضو هیات علمی متقاضی صورت می‌پذیرد.

§       در صورت موافقت گروه‌ آموزشی و دانشکده محل خدمت عضو هیأت علمی متقاضی (موافقت با شرکت در دوره و همچنین شرکت در بلوک‌های حضوری دوره و همچنین اختصاص 2 ساعت در هفته در برنامه‌های حضوری گروه آموزش پزشکی مانند ژورنال کلاب  یا سمینارهای آموزشی) و اعلام چارچوب فعالیت‌های مورد نظر برای متقاضی، وی مشمول بورسیه می‌شود. در غیر این صورت مشمول تخفیف به میزان 50 درصد می‌شود.  

§  میزان تخفیف بیش از 50 درصد پایه در نیمسال های بعد، بر اساس وضعیت عملکرد آموزشی عضو هیات علمی در طول دوره آموزشی تعیین می شود.

 

 


 

 

ن-
   

سامانه های آموزشی 
     

            

 
 

 

 

 
© تمامی حقوق این سایت برای دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ است.