English |   | 
تقویم شمسی   0:01 سه شنبه 27 آذر ماه، 1397   
Skip Navigation Links

كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي:


با توجه به اهميت رشته كارشناسي ارشد آموزش پزشكي، ماهيت خاص مخاطبان آن و با تكيه بر توانمندي گروه آموزش پزشكي دانشگاه، اين رشته به عنوان اولين رشته، به اين شيوه آموزشي ارائه مي شود. در ارائه اين رشته به شيوه مجازی سعي شده تا ضمن حفظ كيفيت، امكان ادامه تحصيل براي افرادي كه امكان تحصيل حضوري ندارند، به خصوص اعضاي هيات علمي و كاركنان محترم دانشگاه ها فراهم آيد. هم چنین امکان پوشش سبک های یادگیری متنوع و بهره گیری از سایر مزایای یادگیری الکترونیکی فراهم می شود.نحوه ارائه برنامه:

اين برنامه به شيوه نيمه حضوري و با استفاده از روش هاي مختلف تدريس با تاكيد بر مشاركت فعال دانشجويان ارائه مي شود. كلاس هاي حضوري در هر ترم، در دو بلوك اول و آخر ترم هركدام به مدت حداكثر 4 روز طبق برنامه درسی رشته مشخص مي شود ارائه خواهند شد. آزمون دروس نيز به شيوه حضوري برگزار مي شود.

واحدهاي درسي ارائه شده توسط گروه، در هر ترم به طور متوسط بين 12 تا 14 واحد مي باشد. دانشجويان مجازی موظفند در هر ترم تحصيلي حداقل 6 واحد درسي را با نظر و موافقت گروه آموزشي (با اولويت دروس پيش نياز) از بين دروس ارائه شده اخذ نمايند.

سقف مدت مجاز تحصيل در اين رشته 5 سال پيش بيني شده است.


ضوابط و نحوه پذيرش دانشجو:

دوره مذکور به شيوه ترکیبی و با استفاده از روش‌هاي مختلف تدريس با تأكيد بر مشاركت فعال دانشجويان ارائه مي شود.

1. كلاس هاي حضوري در هر نیمسال، در دو بلوك اول و آخر نیمسال هر كدام به مدت حداكثر 4 روز ارائه خواهند شد.

2. بخش مجازی از طریق ارایه محتوای الکترونیکی، مطالعه مواد آموزشی ارایه شده و انجام و ارسال تکالیف در قالب سامانه آموزش مجازی و در طول نیمسال خواهد بود.

3. برنامه های حضوری گروه (ژورنال کلاب و سمینارهای آموزشی) به میزان 2 ساعت در هفته برگزار می شود. 4. آزمون دروس به شيوه حضوري برگزار مي شود.

5. واحدهاي درسي ارائه شده توسط گروه، در هر نیمسال به طور متوسط بين 12 تا 14 واحد مي باشد.

6. دانشجويان مجازی موظفند در هر نیمسال تحصيلي حداقل 6 واحد درسي را با نظر و موافقت گروه آموزشي (با اولويت دروس پيش نياز) از بين دروس ارائه شده اخذ نمايند.

7. سقف مدت مجاز تحصيل در اين رشته 5 سال پيش بيني شده است.


پذیرش دانشجو:

پذیرش در دوره از طریق آزمون ورودی برگزار شده توسط گروه آموزش پزشکی صورت می‌گیرد. اطلاع‌رسانی در خصوص زمان، نحوه برگزاری آزمون و شرایط پذیرش از طریق سایت دانشکده مجازی، سایت گروه آموزش پزشکی و ارسال نامه به دانشکده‌های تابعه دانشگاه صورت می‌گیرد.

1) دارندگان مدرک كارشناسي ارشد و مدارک بالاتر گروه علوم پزشكي و همچنین دانشجویان دکترای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی عمومی مطابق آیین‌نامه MD-MSc شرایط شرکت در آزمون ورودی را دارند.

2) آزمون ورودی کارشناسی ارشد به صورت آزمون شفاهی ساختارمند خواهد بود و موارد زیر مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت:

• توان علمی متقاضی در زمینه مبانی آموزش پزشکی بر اساس فصول (2، 8، 9، 18، 37، 38، 42 و 45) انتخاب شده از منبع زیر:

Dent JA, Harden RM. A practical guide for medical teachers. London: Churchill Livingstone, 2013

• رزومه متقاضی با تأکید بر سوابق اجرایی و پژوهشی در حوزه آموزش و شرکت در دوره‌های مرتبط با آموزش پزشکی

• انگیزه، علاقه و نگرش متقاضی به حوزه آموزش پزشکی

• مهارت‌ زبان انگلیسی تخصصی آموزش پزشکی متقاضی

• مهارت‌های کار با کامپیوتر (ICDL) یا ارائه گواهینامه معتبر مبنی بر توانمندی مذکور از سوی متقاضی

3) به منظور تأمین نیروی انسانی متخصص آموزش پزشکی دانشگاه، 75 درصد از ظرفیت پذیرفته‌شدگان به اعضای هیات علمی گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران که از طریق دانشگاه بورسیه شده‌اند اختصاص خواهد یافت. دانشگاه 90 درصد هزینه تحصیل دوره آن دسته از اعضای هیات علمی معرفی شده توسط گروه های آموزشی و دانشکده های تابعه که در آزمون ورودی پذیرفته می‌شوند را (بر اساس برنامه جامع توانمندسازی آموزشی اعضای هیات علمی مصوب 18 تیرماه 1394 شورای دانشگاه) تأمین می نماید. سهمیه‌بندی دانشکده های مختلف در ظرفیت ورودی هر سال توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش و موافقت معاونت آموزشی دانشگاه انجام می شود.

4) پذیرفته‌شدگان بورسیه لازم است نامه‌ موافقت گروه آموزشی و دانشکده محل خدمت با شرکت در دوره از جمله (شرکت در بلوک‌های حضوری و همچنین اختصاص 2 ساعت در هفته در برنامه‌های حضوری گروه آموزش پزشکی مانند ژورنال کلاب یا سمینارهای آموزشی را ارئه دهند.ن-
   

سامانه های آموزشی 
     

            
 
 

 

 

 

© تمامی حقوق این سایت برای دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ است.