اقدامات دانشکده

دانشکده مجازی با اجرای طرح تله مدیسین دسترسی عادلانه به خدمات سلامت را برای مناطق سیل زده در هفته سلامت فراهم می کند
برگزاری هفته سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده مجازی با اجرای طرح تله مدیسین دسترسی عادلانه به خدمات سلامت را برای مناطق سیل زده در هفته سلامت فراهم می کند

با اجرای طرح تله مدیسین امکان برقراری دسترسی عادلانه به خدمات سلامت برای برای هم وطنان ساکن مناطق سیل زده در هفته سلامت فراهم خواهد شد.

دانشکده مجازی طرح تله مدیسین را با همکاری معاونت بهداشت، مرکز طبی کودکان، شبکه بهداشت اسلامشهر و مرکز بهداشت چابهار برگزار کرد

دانشکده مجازی طرح تله مدیسین را با همکاری معاونت بهداشت، مرکز طبی کودکان، شبکه بهداشت اسلامشهر و مرکز بهداشت چابهار برگزار کرد

دانشکده مجازی مرحله پایلوت طرح پزشکی از دور (تله مدیسین) را با همکاری معاونت بهداشت، مرکز طبی کودکان، شبکه بهداشت اسلامشهر دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز بهداشت چابهار برگزار کرد.

پایان دوره مشترک مجازی تله مدیسین دانشگاه کامرینو ایتالیا و دانشگاه علوم پزشکی تهران در دانشکده مجازی

پایان دوره مشترک مجازی تله مدیسین دانشگاه کامرینو ایتالیا و دانشگاه علوم پزشکی تهران در دانشکده مجازی

مراسم اختتامیه دوره مشترک آموزشی Tele-medicine با ارایه گواهی مشترک از سوی دانشگاه کامرینو ایتالیا و دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور دکتر کردی معاون بین الملل دانشگاه، دکتر کاویانی رییس دانشکده مجازی و دکتر طیباتی استاد دانشگاه کامرینو در دانشکده مجازی برگزارشد.