اقدامات دانشکده

لیست اخبار صفحه :1
دانشکده مجازی با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه کارگاه تهدیدهای فضای مجازی و روشهای مقابله با آن را برگزار می کند

دانشکده مجازی با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه کارگاه تهدیدهای فضای مجازی و روشهای مقابله با آن را برگزار می کند

دانشکده مجازی با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه کارگاه " تهدیدهای فضای مجازی و روشهای مقابله با آن" را ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار می‮کند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 دانشکده مجازی نشست وبیناری « ضوابط و استانداردهای موثر بر سیستم های اطلاعات سلامت » را برگزار می‮کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دانشکده مجازی نشست وبیناری « ضوابط و استانداردهای موثر بر سیستم های اطلاعات سلامت » را برگزار می‮کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دانشکده مجازی دانشگاه نوزدهمین نشست علمی اخلاق در یادگیری الکترونیکی را با عنوان " ضوابط و استانداردهای موثر بر سیستم های اطلاعات سلامت" و با امتیاز فرهنگی بصورت رایگان برگزار می‮کند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

میزگرد چالش‌های اکوسیستم سلامت دیجیتال در دوره پاندمی کووید در نخستین کنگره دیجیتال مدیریت و درمان کووید19 برگزار شد

میزگرد چالش‌های اکوسیستم سلامت دیجیتال در دوره پاندمی کووید در نخستین کنگره دیجیتال مدیریت و درمان کووید19 برگزار شد

در عصر اولین روز کنگره دیجیتال مدیریت و درمان کووید 19 بر بازنگری آیین نامه ها و قوانین اخذ مجوزها برای ارائه دهندگان خدمات سلامت دیجیتال تاکید شد تا به صورت جامع و کامل به این حوزه پرداخته و در این معماری، اکوسیستم سلامت دیجیتال با مشارکت همه ذینفعان طراحی شود.

دانشکده مجازی نشست وبیناری آشنایی با فناوری بلاکچین و کاربردهای آن در حوزه سلامت را برگزار کرد

دانشکده مجازی نشست وبیناری آشنایی با فناوری بلاکچین و کاربردهای آن در حوزه سلامت را برگزار کرد

کارگاه رایگان فناوری بلاکچین و کاربردهای آن در حوزه سلامت با حضور بیش از 130 تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و علاقمندان به این حوزه به میزبانی دانشکده مجازی برگزار شد.