ریاست دانشکده

 

 

 

Dr. Seyed Sina Marashi Shooshtari

Academic Rank:  Assistant Professor

Tel:  +98 2188959739

Fax:   +98 21 88969594

Email:  sina.marashi@gmail.com

 

 

 

o   رئيس دانشكده ( دكتر سیدسینا مرعشی شوشتری)

       o   منشی دفتر ریاست دانشکده (داخلی 402)

 

واحد روابط عمومی

مسوول دفتر ریاست و روابط عمومی دانشکده مجازی، خانم سیده کاملیا داودزاده (داخلی 410) 

     

برنامه ملاقات عمومی: چهارشنبه ها ساعت 9 تا 11