وبینار و جلسات آنلاین

یکی از خدمات مفید و کاربردی دانشکده مجازی برگزاری وبینارها و جلسات آنلاین با کیفیت مناسب است.

در صورتی که نیاز به برگزاری کلاس آنلاین و جلسات آنلاین و یا وبینار داشتید می‌توانید از خدمات ارائه شده توسط دانشکده مجازی استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و درخواست خدمات با این شماره تماس بگیرید : 42036001 داخلی 101 ، خانم برهانی

 

در صورت درخواست هر یک خدمات برگزاری وبینارها و جلسات آنلاین لطفاً با دانشکده مجازی تماس بگیرید.