یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی

معرفی رشته یادگیری الکترونیکی در علوم پزشكي مجازي:

 

رشته آموزشي کارشناسی ارشد ناپیوسته يادگيري الكترونيكي در آموزش پزشكي به‌منظور تربيت نيروي انساني متخصص و مجرب با هدف طراحي و برنامه‌ريزي يادگيري الكترونيكي در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و مراكز آموزشي كشور مصوب شد. گروه یادگیری الکترونیکی دانشكده مجازي دانشگاه علوم پزشكي تهران براي اولين بار در سال 92 در در مقطع كارشناسي ارشد اقدام به پذیرش دانشجو نمود و دومين پذيرش دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد در سال 93 انجام شد. دانش‌آموختگان مقطع كارشناسي ارشد اين رشته قادر به ايفاي وظايف آموزشي (تدريس مباحث مرتبط با رشته و توانمندسازي مدرسين دانشگاه در راه اندازي دوره‌هاي آموزش الكترونيكي) و وظايف پژوهشي و مشاوره‌اي براي طراحي و توليد محتواهاي الكترونيكي مي‌باشند. كوريكولوم مقطع دكتراي تخصصي اين رشته نيز در دست تدوين مي‌باشد.

 

ضوابط و نحوه پذيرش دانشجو:

 

با توجه به اینکه این رشته از سال 92 مصوب گردیده و تا کنون دو دوره دانشجو به صورت غیر متمرکز پذیرش شده است از سال 93 پذیرش به صورت متمرکز از طریق کنکور سراسری می باشد.

دارندگان دانشنامه در یکی از رشته های دكتراي عمومی پزشكي، داروسازی و دندانپزشکی، کارشناسی یا كارشناسي ارشد کلیه رشته های علوم پزشكي،کارشناسی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی مدیریت آموزشی و محیط زیست، کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی و کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی مجاز به شركت در آزمون سراسری می باشند. این آزمون در اردیبهشت ماه هر سال از طریق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار می گردد.

 

به جز پذیرش متمرکز دانشجو بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که تمایل به ادامه تحصیل در این رشته داشته باشند با اعلام درخواست کتبی و مصاحبه شفاهی توسط گروه امکان پذیرش در این دوره را خواهند داشت.

 

ظرفيت پذيرش در اين رشته 20 نفر است. تا 70% درصد از ظرفيت رشته به اعضای هیات علمی و كاركنان وزارت بهداشت و تمامي مؤسسات وابسته با اولويت دانشگاه علوم پزشكي تهران اختصاص دارد.

 

امور آموزشی:

 

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته "برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی" مطابق با سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه میشود.

 

اين برنامه به شيوه نيمه حضوري و با استفاده از روش هاي مختلف تدريس با تاكيد بر مشاركت فعال دانشجويان ارائه مي شود. كلاس هاي حضوري در هر ترم، در دو بلوك اول و آخر ترم هركدام به مدت حداكثر 4 روز طبق برنامه درسی رشته مشخص مي شود ارائه خواهند شد. آزمون دروس نيز به شيوه حضوري برگزار مي شود.

واحدهاي درسي ارائه شده توسط گروه، در هر ترم به طور متوسط بين 12 تا 14 واحد مي باشد. دانشجويان مجازی موظفند در هر ترم تحصيلي حداقل 6 واحد درسي را با نظر و موافقت گروه آموزشي (با اولويت دروس پيش نياز) از بين دروس ارائه شده اخذ نمايند.

سقف مدت مجاز تحصيل در اين رشته 5 سال پيش بيني شده است.

 

همچنین با رعایت آیین نامه دوره های آموزش از راه دور در دانشگاه های علوم پزشکی کشور؛ این برنامه با دو نوع زمان بندی 3 ترم و 5 ترم برای دانشجویان ارائه شده و دانشجویان می‌توانند بر حسب نیازها و شرایط خود یکی از این دو روند را انتخاب نمایند.

 

برنامه استاد مشاور تحصیلی در راستاي رشد و شکوفایی هر چه بیشتر دانشجویان و شناسایی استعدادهاي ویژه آنان و یا پیشگیري از افت تحصیلی، فراهم کردن زمینه هاي ارتقاي علمی و رفع مشکلات آموزشی، عاطفی، رفاهی و پژوهشی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی تنظیم شده استکلیه دانشجویان،تحت پوشش این برنامه قرار میگیرند.شیوه نامه استاد مشاور تحصیلی براي دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی، به تصویب شوراي آموزشی دانشکده رسید.

 

 

 

یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی