یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی (کارشناسی ارشد)

یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی: مقطع کارشناسی ارشد

 

معرفی رشته

 

 مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی به‌منظور تربیت نیروی انسانی متخصص و مجرب با هدف طراحی و برنامه‌ریزی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز آموزشی کشور مصوب شد. گروه یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای اولین بار در سال 92 در در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو نمود. دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد این رشته قادر به ایفای وظایف آموزشی (تدریس مباحث مرتبط با رشته و توانمندسازی مدرسین دانشگاه در راه اندازی دوره‌های آموزش الکترونیکی) و وظایف پژوهشی و مشاوره‌ای برای طراحی و تولید محتواهای الکترونیکی می‌باشند.

 

ضوابط و نحوه پذیرش دانشجو

 

این مقطع به دو شیوه متمرکز و غیر متمرکز دانشجو می پذیرد.

  1. -     پذیرش متمرکز: از طریق آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور صورت میگیرد.
    • برای اطلاع از آخرین اخبار مربوط به ظرفیت، شرایط و نحوه پذیرش، مواد امتحانی و ضرایب آن و تاریخ آزمون به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور به آدرس https://sanjeshp.ir یا سایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت و درمام وآموزش پزشکی کشور مراجعه بفرمایید.

 

  1. -     پذیرش غیرمتمرکز: بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه جهت توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و دانشجویان دکترای حرفه ای (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) مطابق آیین نامه MD-MSc و استعداد درخشان صورت میگیرد.
    • برای اطلاع از آخرین اخبار مربوط به شرایط و نحوه پذیرش اخبار سایت دانشکده مجازی به آدرس https://etums.tums.ac.ir/news را پیگیری بفرمایید.

 

امور آموزشی

 

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته "برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی" مطابق با سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه میشود

مرحله آموزشی این مقطع طبق برنامه درسی رشته، با رعایت آیین نامه دوره های آموزش از راه دور در دانشگاه های علوم پزشکی کشور؛ این برنامه با دو نوع زمان بندی 3 ترم و 5 ترم برای دانشجویان ارائه شده و دانشجویان می‌توانند بر حسب نیازها و شرایط خود یکی از این دو روند را انتخاب نمایند.

این برنامه به شیوه نیمه حضوری و با استفاده از روش های مختلف تدریس با تاکید بر مشارکت فعال دانشجویان ارائه می شود. کلاس های حضوری در هر ترم، در دو بلوک اول و آخر ترم هرکدام به مدت حداکثر 4 روز برنامه ریزی میگردد. آزمون دروس نیز به شیوه حضوری برگزار می شود.

سقف مدت مجاز تحصیل در این رشته 5 سال پیش بینی شده است.

 

 

 

 

 

 

یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی (کارشناسی ارشد)