یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی (دکتری)

برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی: مقطع دکترای تخصصی

 

معرفی رشته یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 

 

این رشته از جمله حوزه علوم میان‌رشته‌ای و مرتبط باحوزه‌های علوم تربیتی، یادگیری الکترونیکی و علوم پزشکی است. موضوع اصلی این رشته "برنامه ریزی در یادگیری الکترونیکی" است. همچنین موضوع محوری دیگر، مربوط به "ویژگی‌های رشته‌های علوم پزشکی" از جمله آموزش مهارت‌های بالینی وآزمایشگاهی در عین حفظ ایمنی و سلامت بیماران و مددجویان است. از این رو متخصصین "برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی" می‌توانند با بهره گیری از دانش و فناوری روز، علاوه بر تربیت نیروی انسانی در زمینه یادگیری الکترونیکی، به عنوان مدیران، طراحان و برنامه ریزان مؤسسات آموزشی به گسترش نظام یادگیری الکترونیکی در حوزه علوم پزشکی ایفای نقش نمایند.

 

ضوابط و نحوه پذیرش دانشجو

 

این مقطع در سال 1396 مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی گردید و از سال 1399 پذیرش به صورت متمرکز و از طریق آزمون دکترای تخصصی مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور در دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفت.

برای اطلاع از آخرین اخبار مربوط به شرایط و نحوه پذیرش، مواد امتحانی و ضرایب آن و تاریخ آزمون به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور به آدرس https://sanjeshp.ir یا سایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت و درمام وآموزش پزشکی کشور مراجعه بفرمایید.

 

امور آموزشی

برنامه آموزشی مقطع دکترای تخصصی رشته "برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی" مطابق با سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه میشود.

این برنامه به شیوه حضوری و مطابق با آیین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی  ارائه میشود.  مقطع دکترای تخصصی دارای دو مرحله آموزشی و پژوهشی است. مرحله آموزشی طبق برنامه درسی رشته در سه ترم (نیمسال تحصیلی) ارائه خواهد شد و در پایان این مرحله،  امتحان جامع طبق آیین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی برگزار می شود. حداکثر طول دوره مقطع دکترای تخصصی 8 نیمسال است.