قطب یادگیری الکترونیکی

دانشکده مجازی، قطب کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

 

یادگیری الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1386 به شکل ساختارمند و با تشکیل دفتر آموزش از راه دور در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آغاز به کار کرد. در سال 1389 با توجه به فعالیتهای انجام شده این دفتر به عنوان قطب کشوری یادگیری الکترونیکی در کشور شناخته شد و در همان سال مجوز راه اندازی و تبدیل به دانشکده مجازی را اخذ کرد. در سال 1390 با تشکیل دانشکده مجازی فعالیت­های این قطب در قالب دانشکده ادامه یافت.

ماموریت این قطب توسعه کمّی و کیفی فرآیند یاددهی-یادگیری و تربیت نیروی انسانی حرفه­ای و متخصص دانا و کارآمد در گروه علوم پزشکی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی  Ph.D از طریق آموزش­های مجازی و الکترونیکی برای ارتقای سلامت جامعه و همچنین گسترش دانش بومی و تولید علم در زمینه یادگیری الکترونیکی و گسترش مرزهای دانش در این حیطه است.

این قطب علمی در زمینه­های گسترش و اعتلای دانش یادگیری الکترونیکی و کاربرد صحیح آن در علوم پزشکی و به روز نگه داشتن دانش و توان کشور در زمینه آموزش­های مجازی، هدایت صحیح یادگیری الکترونیکی و آموزش­های مجازی در خدمت علوم پزشکی و توسعه فرهنگ مربوط به آن و فراهم کردن زمینه همکاری­های علمی با افراد و مراکز علمی، سازمان­های دولتی و غیردولتی داخلی و بین­المللی فعالیت می­کند و گسترش خدمات و همکاری دوجانبه با مراکز علمی خارج از کشور و همچنین ایجاد امکانات و زیرساخت­های لازم برای ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری رایانه­ای، مشاوره­ای و ایجاد ارتباط علمی با سایر سازمان های بخش­های دولتی و خصوصی از فعالیت­های این قطب است.

مشتریان خدمات این قطب علمی مدیران، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده­های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاه­های متقاضی در کشور، و نیز مشمولین آموزش مداوم گروه علوم پزشکی در تمام کشور را شامل می­شود.

 

رسالت­های قطب علمی:

 • تربیت نیروی انسانی حرفه­ای و متخصص دانا، کارآمد و متعهد به ارزش های اسلامی، ملی و اصول علمی و فنی، در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی  Ph.D از طریق آموزش­های مجازی به منظور ارتقای سلامت جامعه، گسترش مرزهای دانش و تولید علم.
 • توسعه کمّی و کیفی فرآیند یاددهی-یادگیری از طریق اعتلای دانش یادگیری الکترونیکی و کاربرد صحیح آن در علوم پزشکی
 • به روز نگه داشتن دانش و توان کشور در زمینه آموزش­های مجازی، هدایت صحیح یادگیری الکترونیکی و آموزش­های مجازی در خدمت علوم پزشکی
 • توسعه فرهنگ استفاده از  آموزش مجازی و اصول مالکیت معنوی حاکم بر آن
 • فراهم کردن زمینه همکاری­های علمی با افراد و مراکز علمی، سازمان­های دولتی و غیردولتی داخلی و بین­المللی و گسترش خدمات و همکاری دوجانبه با مراکز علمی خارج از کشور
 • ایجاد امکانات و زیرساخت­های لازم برای ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری رایانه­ای، مشاوره­ای و ایجاد ارتباط علمی با سایر سازمان های بخش­های دولتی و خصوصی
 • بهره گیری از استادان متعهد، متخصص و متبحر به منظور بررسی، مطالعه، دانش ­پژوهی، ارزیابی و ارائه انواع یادگیری الکترونیکی و مجازی
 •  انتخاب و تربیت دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (Ph.D.) با توجه به شرایط ویژه هر رشته و نیازهای کشور
 •  همکاری با گروه های آموزشی سایر دانشکده های دانشگاه و نیز سایر دانشگاه ها برای به کارگیری یادگیری الکترونیکی و مجازی به روز به عنوان ابزاری کمک آموزشی
 • ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای به سایر دانشگاه های کشور

 

ارزش­ها:

 • تعهد به اصول اخلاق اسلامی و احترام به اصالت انسان در استفاده از تکنولوژی
 • رعایت حق مالکیت معنوی در تمامی امور
 •  تقدم تزکیه بر تعلیم
 •  هماهنگ بودن مباحث نظری و کارهای عملی با امکانات کشور
 •  تطبیق برنامه های آموزشی و پژوهشی با نیازها و شرایط آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور