دریافت گواهینامه

اخلاق در فناوری ارتقائ دهنده یادگیری ( 30 خرداد 1401)

 

اخلاق در آموزش مجازی ( 26 اردیبهشت 1401 )

 

اخلاق در تکنولوژی آموزشی ( 16 اسفند 1400 )

 

اخلاق در هوش مصنوعی ( 25 بهمن 1400 )

 

مروری بر مطالعات تاثیر بازی واره سازی بر یادگیری ( 6 بهمن 1400)

 

عملکرد اخلاقی در تدریس مجازی ( 27 دی 1400 )

 

طراحی بازی واره سازی : الزامات فنی ( 8 دی 1400 )

 

اخلاق در فضای مجازی ( 29 آذر 1400 )

 

طراحی بازی واره سازی ; الزامات پداگوژی ( 24 آذر 1400 )

 

طراحی بازی واره سازی بر مبنای چارچوب نظریه های یادگیری ( 17 آذر 1400 )

 

کاربردهای بازی واره سازی درعلوم پزشکی ( 10 آذر 1400 )

 

مسیرهای عصب شناختی موثر بر یادگیری براساس بازی و مولفه های انگیزشی (26 آبان 1400)

 

سرقت ادبی و راهکارهای جلوگیری از آن (24 آبان 1400)

 

بازی واره سازی در علوم پزشکی: مبانی، ضرورت و الزامات (28 مهر 1400)

 

کاربردهای بازی واره سازی(19 آبان 1400)

 

امنیت در سلامت دیجیتال (26 مهر 1400)

 

روش های مقابله با تقلب درآزمون های مجازی (22 شهریور 1400)

 

آشنایی با ابزار های امنیتی در فضای مجازی ( 1شهریور 1400 )

 

تقلب در فضای مجازی ( 28 تیر 1400)

 

ضوابط و استاندارد های موثر بر سیستم های اطلاعات سلامت (31 خرداد 1400)

 

مبانی اخلاق و چالش های حقوقی کپی رایت در آموزش مجازی(۲۷ اردیبهشت 1400)

 

حرفه ای گری در فضای مجازی (30 فروردین 1400)

 

تدریس در مباحث اخلاق در آموزش ( تاریخ برگزاری: 18 اسفند 99 )

 

دریافت گواهینامه عوامل موثر بر صداقت علمی در آموزشهای مجازی ( تاریخ برگزاری: 27 بهمن 99 )

 

دریافت گواهینامه رفتار حرفه ای در فضای مجازی ( تاریخ برگزاری: 29 دی 99 )

 

دریافت گواهینامه حریم خصوصی و آموزش مجازی  ( تاریخ برگزاری: 24 آذر 99 )

 

محرمانگی و حریم خصوصی در فضای مجازی ( تاریخ برگزاری : 26 آبان 99 )

 

دریافت گواهینامه اصول اخلاقی در ارتباطات آنلاین ( تاریخ برگزاری: 28 مهر 99 )

 

دریافت گواهینامه کدهای اخلاقی در سلامت از دور ( تاریخ برگزاری: 24 شهریور 99)

 

ارزیابی حرفه ای گری در فضای مجازی ( تاریخ برگزاری : 27 مرداد 99 )

 

چالش های اخلاقی کپی رایت در فضای مجازی ( تاریخ برگزاری : 23 تیر 99 )