نمونه محتوای تولیدی در دانشکده مجازی

نمونه ای طراحی گرافیک

نمونه ای از پوسترها و اینفوگرافیک های تولید شده در دانشکده مجازی 

 

 


 

نمونه محتوای الکترونیکی

نمونه ای از محتوای های الکترونیکی (اسلاید همزمان شده با صدا و کلیپ) تولید شده در دانشکده مجازی

 

 


 

نمونه انیمیشن و موشن گرافیک

نمونه ای از انیمیشن و موشن گرافیک های تولید شده در دانشکده مجازی

 

 


 

نمونه اپلیکیشن و واقعیت مجازی

نمونه ای از اپلیکیشن ها و واقعیت های مجازی (AR) تولید شده در دانشکده مجازی

 

 


 

برای دریافت اطلاعات بیشتر و ارسال درخواست با دانشکده مجازی داخلی 102 سرکار خانم مهندس معینی تماس حاصل فرمائید.