دفتر توسعه آموزش دانشکده

تاریخچه:

دفتر توسعه آموزش دانشکده مجازی در سال 1390 و همزمان با راه اندازی دانشکده، با سرلوحه قرار دادن رسالت دانشکده و در راستای اهداف کلی و راهبردهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه تأسیس گردید.

با توجه به گستردگی محورهای عمده حوزه آموزش شامل  "طرح‌های توسعه‌ای در آموزش، ارزشیابی، توانمندسازی اعضاء هیئت علمی، دانش پژوهی،جشنواره های آموزشی، برنامه‌ریزی آموزشی، و آموزش مداوم" و بر اساس چارت عملیاتی دانشکده؛ دفتر توسعه آموزش و  دفتر آموزش مداوم اینترنتی مسئولیت‌ محورهای ذکر شده را ضمن هماهنگی با یکدیگر بر عهده گرفتند.

 


 

 

 

 


 

اخبار دفتر توسعه آموزش دانشکده:

 

لیست اخبار صفحه :1
نشست دانشجویی"کاربردهای بازی واره سازی" به میزبانی دانشکده مجازی برگزار شد

نشست دانشجویی"کاربردهای بازی واره سازی" به میزبانی دانشکده مجازی برگزار شد

اولین نشست دانشجویی "بازی واره سازی در علوم پزشکی" به میزبانی دفتر توسعه آموزش دانشکده مجازی و با مشارکت انجمن علمی آموزشی مدیکیشن از سری نشست های مدرسه مجازی بازی واره سازی در علوم پزشکی با حضور بیش از 85 تن از اساتید، دانشجویان و علاقه مندان حوزه ی آموزش علوم پزشکی از سراسر کشور بصورت مجازی برگزار شد.

دانشکده مجازی نشست دانشجویی"کاربردهای بازی واره سازی" را برگزار می کند

دانشکده مجازی نشست دانشجویی"کاربردهای بازی واره سازی" را برگزار می کند

دفتر توسعه آموزش دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران با مشارکت انجمن علمی آموزشی مدیکیشن نشست دانشجویی از سری نشست های مدرسه مجازی بازی واره سازی در علوم پزشکی را با عنوان "کاربردهای بازی واره سازی" برای همه علاقمندان در سراسر کشور به صورت رایگان برگزار می کند.

اولین نشست تخصصی"بازی واره سازی در علوم پزشکی" به میزبانی دانشکده مجازی برگزار شد
مدرسه مجازی بازی واره سازی در علوم پزشکی

اولین نشست تخصصی"بازی واره سازی در علوم پزشکی" به میزبانی دانشکده مجازی برگزار شد

اولین نشست "بازی واره سازی در علوم پزشکی" به میزبانی دفتر توسعه آموزش دانشکده مجازی و با مشارکت انجمن علمی آموزشی مدیکیشن از سری نشست های مدرسه مجازی بازی واره سازی در علوم پزشکی با حضور بیش از 130 تن از اساتید، دانشجویان و علاقه مندان حوزه ی آموزش علوم پزشکی از سراسر کشور بصورت مجازی برگزار شد.

دانشکده مجازی اولین نشست تخصصی"بازی واره سازی در علوم پزشکی" را برگزار می کند

دانشکده مجازی اولین نشست تخصصی"بازی واره سازی در علوم پزشکی" را برگزار می کند

دفتر توسعه آموزش دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران با مشارکت انجمن علمی آموزشی مدیکیشن اولین نشست متخصصان حوزه علوم پزشکی را از سری نشست های مدرسه مجازی بازی واره سازی در علوم پزشکی با عنوان "بازی واره سازی در علوم پزشکی" را برای همه علاقمندان در سراسر کشور به صورت رایگان برگزار می کند.

دانشکده مجازی "مدرسه مجازی بازی واره سازی در علوم پزشکی" را برگزار می کند

دانشکده مجازی "مدرسه مجازی بازی واره سازی در علوم پزشکی" را برگزار می کند

دفتر توسعه آموزش دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران با مشارکت انجمن علمی آموزشی مدیکیشن "مدرسه مجازی بازی واره سازی در علوم پزشکی" را برای همه علاقمندان در سراسر کشور به صورت رایگان برگزار می کند.

دفتر توسعه آموزش دانشکده مجازی کارگاههای مجازی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‮های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می‮کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دفتر توسعه آموزش دانشکده مجازی کارگاههای مجازی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‮های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می‮کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دفتر توسعه آموزش دانشکده مجازی کارگاههای مجازی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‮های علوم پزشکی سراسر کشور با امتیاز توانمند سازی آموزشی و بصورت رایگان برگزار می‮کند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دانشکده مجازی کارگاه « چگونه ویدئوی آموزشی ساده برای آموزش پزشکی طراحی و تولید کنیم؟» برگزار کرد

دانشکده مجازی کارگاه « چگونه ویدئوی آموزشی ساده برای آموزش پزشکی طراحی و تولید کنیم؟» برگزار کرد

دفتر توسعه آموزش دانشکده مجازی با همکاری دفتر توسعه آموزش دانشکده توانبخشی دانشگاه کارگاه «چگونه ویدئوی آموزشی ساده برای آموزش پزشکی طراحی و تولید کنیم؟» را با امتیاز توانمندسازی آموزشی برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار کرد.