راهنمای استفاده از امکانات آموزش مجازی

 

دانشکده مجازی تمهیداتی را برای استفاده بهینه از امکانات در اختیار دانشگاه برای برگزاری کلاس ها به صورت الکترونیکی فراهم آورده است. قبل از هر چیز ویدیوهای زیر را ملاحظه فرمایید که نکات کاربردی برای تدریس مجازی همزمان را بیان می کند.

 

12 ایده برای تدریس مجازی همزمان

 

 

 

راهنمای استفاده از امکانات آموزش مجازی